קם = עמד משכיבה, ישיבה או נפילה

קוד: קום= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מתוך הקונקורדנציה של שבי"ל:

קום  - עיקר ענינו עמידה משכיבה ישיבה ונפילה וכדומה.

ולפי שהקימה היא היפך השכיבה וכו', הושאל לכל שינוי וחידוש והתעוררות אל דבר, והכל תלוי בפועל או בשם [ולפי מילות ואותיות היחס הנקשרות בו] הבא אחריו.

ויש מה שענינו עמידה והישאר דבר על אופניו ועניניו.

ועמו "אלקום" [קים בשורשו]

תגובות