ו/או

קוד: ו-או בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בימינו משתמשים בצירוף "ו/או" כדי לציין שאפשר לבחור אחת משתי האפשרויות, או את שתיהן; למשל "אפשר ללמוד במגמת פיסיקה ו/או כימיה" = "אפשר ללמוד במגמת פיסיקה, במגמת כימיה, או בשתי המגמות יחד".

בלשון המקרא אין לוכסן, ולכן אי אפשר לכתוב "ו/או"; כשרוצים לציין בחירת אחת משתי האפשרויות או שתיהן, משתמשים רק ב-ו החיבור, כמו בפסוקים (שמות כא): "מכה אביו ואמו מות יומת", "מקלל אביו ואמו מות יומת". בפסוקים אלה, אין הכוונה, שרק מי שפוגע בשני הוריו יחד חייב מיתה; אלא הכוונה, שמי שפוגע באחד משני הוריו או בשניהם חייב מיתה. בחוק של ימינו הדבר היה מנוסח כך: "המכה את אביו ו/או את אמו - דינו מוות".

עם זאת, יש פסוקים שבהם אי-אפשר להשתמש ב-ו החיבור במקום "או", כי הם מציגים שתי אפשרויות שאי-אפשר לקיים את שתיהן, כמו למשל בפסוק (משלי יד 7): "לך מנגד לאיש כסיל, ובל ידעת שפתי דעת" - ע' כאן, הערה על פירוש מצודת דוד.

תגובות