זה, זאת, אלה, אלו - למה הם רומזים?

קוד: זה, זאת, אלה, אלו בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: ז שנכתבה ב13:03:52  05.05.2005


הכינויים הרומזים "זה", "זאת", "אלה", "אלו" יכולים לרמוז לדברים שכתובים לפניהם, או לדברים שכתובים אחריהם. כך נוצרת אי-ודאות שמאפשרת פירושים שונים ומחלוקות בין המפרשים.

דוגמאות:

המצוה הזאת

[דוגמאות נוספות - בהמשך...]

תגובות