סימנים בבחירת בן/בת זוג - רק כשבוחרים עבור מישהו/י אחר/ת!

קוד: סימנים בבחירת זוג בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: יעל

אל:

בחירת בת/בן זוג לנישואין היא משימה לא קלה, ולכן יש אנשים/נשים שמעוניינים שה' יעזור להם בכך וייתן להם סימנים מוחשיים, כדי שיידעו את מי לבחור. האם גישה זו נכונה?

מצד אחד, אליעזר עבד אברהם נהג כך, כשבא לבחור אישה ליצחק (בראשית כד 13-14): "ויאמר 'ה' אלהי אדני אברהם! הקרה-נא לפני היום, ועשׂה-חסד עם אדני אברהם. הנה אנכי נצב על עין המים, ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים. והיה הנער אשר אמר אליה 'הטי-נא כדך ואשתה' ואמרה 'שתה וגם-גמליך אשקה' - אתה הכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי-עשׂית חסד עם-אדני".

מצד שני, יעקב לא נהג כך - הוא התאהב ברחל וביקש לשאת אותה לאישה בלי שום סימן משמיים.

גם משה לא ביקש סימן משמיים כשנשא לאישה את ציפורה.

וגם לגבי שאר האבות והנביאים, לא כתוב (עד כמה שידוע לי) שהם ביקשו סימן משמיים כדי לבחור בת-זוג.

לכן נראה לי, שאליעזר עבד אברהם ביקש סימן משמיים, רק משום שהוא היה צריך לבחור אישה עבור מישהו אחר - עבור יצחק בן אברהם - ולא עבור עצמו. אבל כל מי שבחר בת-זוג לעצמו - לא ביקש סימן, אלא בחר על-פי שיקול דעתו.

לכן נראה לי, שכשאיש/ה מחפש/ת בת/בן זוג, הוא/היא לא צריך/ה לחכות לסימנים משמיים.

תגובות