הלכות תפילה שלומדים מדניאל

קוד: ביאור:דניאל ו11 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

דניאל ו11: "וְדָנִיֵּאל, כְּדִי יְדַע דִּי רְשִׁים כְּתָבָא, עַל לְבַיְתֵהּ, וְכַוִּין פְּתִיחָן לֵהּ בְּעִלִּיתֵהּ נֶגֶד יְרוּשְׁלֶם, וְזִמְנִין תְּלָתָה בְיוֹמָא הוּא בָּרֵךְ עַל בִּרְכוֹהִי וּמְצַלֵּא וּמוֹדֵא קֳדָם אֱלָהֵהּ, כָּל קֳבֵל דִּי הֲוָא עָבֵד מִן קַדְמַת דְּנָה".

ובעברית: "וְדָנִיֵּאל, כַּאֲשֶׁר (למרות ש-) יָדַע שֶׁנִּרְשַׁם הַכְּתָב (החוק האוסר לבקש בקשות מאף ישות פרט למלך), נִכְנַס לְבֵיתוֹ, וְחַלּוֹנוֹת פְּתוּחִים לוֹ בַּעֲלִיָּתוֹ נֶגֶד (בכיוון-) יְרוּשָׁלַיִם, וּזְמַנִּים שְׁלשָׁה בַּיּוֹם הוּא כוֹרֵעַ עַל בִּרְכָּיו, וּמִתְפַּלֵּל וּמוֹדֶה לִפְנֵי אֱלֹהָיו, כָּל-עֻמַּת שֶׁהָיָה עוֹשֶׂה (ככל אשר נהג לעשות) מִלִּפְנֵי זֶה".

דניאל התפלל לה', למרות שהיה חוק הקובע, שכל מי שיבקש בקשות מישות כלשהי שאינה מלך פרס - יוצא להורג. מדוע דניאל מסר את נפשו על התפילה? ראו ביאור:דניאל ו טו.

בדרך אגב, הפסוק מתאר את מנהגי התפילה של דניאל, וחכמי התלמוד למדו מכאן כמה הלכות הקשורות לתפילה:

מקורות ופירושים נוספים

המקום שבו התפלל דניאל היה מוכר עוד שנים רבות לאחר מכן, בזמן האמוראים, ראו בבלי עירובין כא.

"נגד ירושלם - לצד בית המקדש. ואע"פ שחרב, עשה כמו שאמר שלמה "והתפללו אליך דרך ארצם" (מלכים א ח).... וזמנין תלתא - ערבית ושחרית ומנחה" (רש"י)

"דניאל היה שוחר ומתפלל למקום שנאמר וכוין פתיחן ליה בעיליתיה נגד ירושלם ערב ובקר וצהרים. ולמה היה שוחר ומתפלל? כדי שירחם הקדוש ברוך הוא על ישראל. ועליו אמר שלמה (משלי יא, כז) שוחר טוב יבקש רצון. ונמצא להם האלהים בעת צרתם, שנאמר (שם ח, יז) אני אוהבי אהב וגו'. וכן מצינו שהשלך דניאל לגוב אריות לא ניזק, שנאמר (דניאל שם, כג) אלהי שלח מלאכיה וסגר פום אריותא ולא חבלוני" (שמות רבה טו ו).

חלוקת [אור] היום לזמנים / מורה לתורה משה דין

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אבות דרבי נתן - פרק רביעי: שנאמר: (דניאל ו) "ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה, וכוין פתיחן ליה בעיליתה נגד ירושלם, וזימנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא, ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן ... (cache)
 • דניאל: ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה וכוין (חלונות) פתיחן ליה בעיליתיה נגד ירושלים וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם א-להה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה. (cache)
 • אבות דרבי נתן ד ג€“ ויקיטקסט: 23 יוני 2011 ... שנאמר, (דניאל ו) "ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתיה, וכוין פתיחן ליה בעיליתה נגד ירושלם, וזימנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא, ומודא קדם אלהה כל ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - עקב: ד"א ולעבדו זו תפלה וכן דוד אומר תכון תפלתי קטרת לפניך ואמר ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתיה נגד ירושלם וזמנין תלתא ביומא (בעא בעותיה) [הוא ברך על ... (cache)
 • tchumin15-זכר למקדש בבתי הכנסת הקדומים: תפילה מול חלון פתוח לכיוון ירושלים נזכרת בספר דניאל.,. והיא מהווה אסמכתא. לת. פילה מול חלונות כנגד ירושלים.: ודניאל כדי ידע די. -. רשים כתבא.,. על לביתה וכוין פתיחן ליה בעליתה ... (cache)
 • תפלה: ודניאל כדי ידע די רשים כתבא על לביתה וכיון פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם א-להה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה... (דניאל ו יא) ...
 • שער ברסלב - להסתכל לשמים: וכן בדניאל, כאשר גזר דרויש המלך אשר כל איש שיתפלל מן כל אלהים ואנשים עד חודש ימים יושלך לגוב האריות, כתיב שם: ודניאל על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלים, וזמנין ... (cache)
 • חלונות של בית כנסת / אורי דסברג: ... דריוש, לבל יבקש אדם כל בקשה מאלהים ומבני אדם, בכל זאת נכנס דניאל לביתו, "וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם" ושלוש פעמים ביום היה מברך ומתפלל לקב"ה, כפי שנהג בעבר. (cache)
 • עוד יוסף חי - תל תלפיות - הקשר למקדש: בעת תפילתם, פנו בני הגולה לעבר ירושלים והמקדש, כמעשה דניאל איש חמודות: "וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהה" ... (cache)
 • לקוטי מוהר"ן יד ג€“ ויקיטקסט: 7 אוקטובר 2010 ... וכשיש ביניהם שלום, על ידי זה עבידי כוי - על ידי זה נעשה תפלה, כנ"ל, בבחינת (דניאל ו): "וכוין פתיחן לה בעליתה ". ושקלית לסלתאי ואנחתיה בכותא דרקיע - סלתא זה ... (cache)
 • הרב אברהם יצחק ושלר: דניאל נהג ע"פ שלמה (ו, יא), 'על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם', הוא נכנס לביתו, וחלונות פתוחות לו לכיוון ירושלים. ר' יוחנן למד מהתנהגות זו שאין לאדם להתפלל אלא בבית ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - </b>ירושלים: ויש שלמד כן ממה שנאמר בדניאל: וכוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלם69. על כלי הקודש שהם בחזקת בית-הכנסת* שבירושלים, אם אסור להוציאם למקום אחר בארץ ישראל, ע"ע מעלין בקדש ... (cache)
 • דנייאל: יא ודנייאל כדי ידע די-רשים כתבא, על לביתיה, וכווין פתיחן ליה בעיליתיה, נגד ירושלם; וזמנין תלתה ביומא הוא בריך על-ברכוהי, ומצלי ומודי קודם אלהיה, כל-קוביל די-הוה עביד, מן-קדמת דנה. (cache)
 • ירושלמי ברכות דף כט ב ג€“ ויקיטקסט: 26 נובמבר 2009 ... מתפלל שלשתן כאחת פירש בדניאל (שם,) וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי וגו' יכול יהא מתפלל לכל רוח שירצה ת"ל (שם,) וכוין פתיחין ליה בעליתה נגד ירושלם ... (cache)
 • פרשת עקב - "והיה אם שמוע" - גיליונות נחמה ליבוביץ: אלא על שהיה מתפלל, שנאמר (דניאל ו' י"א) "וכוין פתיחן ליה בעיליתה נגד ירושלם, וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכותי ומצלא ומודה קדם א-להה" וכן בדוד הוא אומר: (תהלים קמ"א) "תכון ... (cache)
 • מדרש תנחומא - כי תשא: בא דניאל וקבען ביום, שנאמר, וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי (דני' ו יא). לא פירש באיזה שעה. בא דוד ופרשן, ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה (תהל' נה יח). לפיכך עמד משה ומבקש ... (cache)
 • Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita: ... אין מתפללין יותר מג' תפלות שתקנו אבות העולם, וכו' ואף דניאל כתיב ביה וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי (דניאל ו יא) ולא פירש באיזה שעה, בא דוד ופירש ערב ובוקר וצהרים וגו' ... (cache)
 • תל־א3י3 תן ח9^דֲ»ף ֲ«3 הוע&דנ 3סיוע םוֲ§ד דזד3 קוק" שעל יד הםזדחי חעולםי ז: על לביתה וכוין פתיחן לה בעליתה65חכמתא וגבורתא די לה היא. נגד ידושלם וזמנין תלתה ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם. הא־ל הגדול והנורא,, אלקי ואתודה ואומרה: אנא ד,.
 • מדרש תנחומא: בא דניאל וקבען ביום, שנאמר: וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי (דני' ו יא). לא פירש באיזה שעה. בא דוד ופרשן, ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה (תהל' נה יח). לפיכך עמד משה ומבקש ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - תפילה;: דניאל כוין פתיחן לה בעליתה נגד ירושלים וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהא וגו' (דניאל ו' י"א). התפלה בכל יום היא מצוות עשה, שנאמר 'ואותו תעבוד', ונאמר ... (cache)
 • תפילת היחיד והציבור / יהודה ברנדס: פירש בדניאל "וזימנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי" וגו'. [=ושלש פעמים ביום הוא כורע על ברכיו] יכול יהא מתפלל לכל רוח שירצה? תלמוד לומר: "וכוין פתיחין ליה בעיליתיה נגד ירושלם". (cache)
 • בית הכנסת / מיכאל שכטר: א"כ היו יחידים המתפללים בזמנים קבועים: "וזמנין תלתא ביומא הוא ברך על ברכוהי ומצלא" (דניאל ו). ע"פ אותו עקרון שהותווה תמשיך הכתה לעקוב את התפתחות בית הכנסת מבחינת ... (cache)
 • more "ביומא הוא ברך על ":
 • בשבילי התנ"ך: כבר פירש בדניאל: (דניאל ו)וזימנין תלתא ביומא הוה ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהיה. יכול יהא מתפלל בכל שעה שירצה? כבר פירש דוד: (תהלים נה)ערב ובוקר וצהרים אשיחה ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: כבר מפורש על ידי דניאל: וזמנין תלתה בימוא הוא ברך על ברכוהי ומצלא ומודא קדם אלהיה. יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה? כבר מפורש על ידי דניאל: וכיון פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלם. (cache)
 • more "ברכוהי ומצלא ומודא קדם ":
 • הלכות קריאת שמע ותפילה של ערבית: וזמני תלתה ביומא הוא בר על ברכוהי ומצלא ומודא קד אלהה כל קבל די הוא. עבד מ קדמת דנה. (. דניאל ו.)יא.:תרגו. ופעמי שלוש ביו הוא כורע על ברכיו ומתפלל ומודה לפני אלוהיו. כל, ... (cache)
 • הלכות בית הכנסת: על לביתה וכוי פתיח לה בעליתה נגד ירושל וזמני תלתה ביומא. הוא בר על ברכוהי ומצלא ומודא קד אלהה כל קבל די הוא עבד מ קדמת דנה. (. ודניאל... בא לביתו וחלונות פתוחי לו בעליתו ... (cache)
 • נשים שומרות מצוות בשואה: וכמו שדניאל הוא מצלמא ומודא קדם אלהה כל קבל די הוא עבד מן קדמת דנה, כן גם הם. המשיכו לברך את ה' במקהלות ולקבוע עיתים לתורה וברבים. וגם בראש השנה של שנת תש"ג לא ... (cache)
 • more "אלהה כל קבל די ":
 • תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לא/א: ... אדם כל היום כלו כבר מפורש על ידי דניאל וזמנין תלתא וגו' יכול משבא לגולה הוחלה כבר נאמר די הוא עבד מן קדמת דנא יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה תלמוד לומר (לקבל) [נגד] ירושלם ... (cache)
 • ברכות דף ל"א עמוד א' ֲ« תלמוד מוסבר ומאמרים ג€“ ברכות: 22 דצמבר 2009 ... כבר נאמר: (דניאל ו, יא) "די הוא עבד מן קדמת דנא". יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה? תלמוד לומר: (דניאל ו, יא) "נגד ירושלם". יכול יהא כוללן בבת אחת? כבר מפורש על ... (cache)
 • Daf Yummy: 3 days ago ... יכול יתפלל אדם כל היום כלו כבר מפורש על ידי דניאל (דניאל ו, יא) וזמנין תלתא וגו' יכול משבא לגולה הוחלה כבר נאמר (דניאל ו, יא) די הוא עבד מן קדמת דנא ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - מלכים: יכול משבא לגולה הוחלה תלמוד לומר כל קביל די הוא עבד מן קדמת דנה. יכול יהא כוללן שלשתן בבת אחת. כבא מפורש על ידי דוד ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה. יכול ישמיע קולו בתפלתו, ... (cache)
 • parshablog: 4 hours ago ... So, one would think that it is clear, on a peshat level, that the purpose of די הוא עבד מן קדמת דנא is to indicate that this was a practice of Daniel ... (cache)
 • מסכת ברכות פרק ה: כבר נאמר (דנייאל ו) די הוא עבד מן קדמת דנא. יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה? ת"ל (דנייאל ו) <לקבל> [נגד] ירושלם. יכול יהא כוללן בבת אחת? כבר מפורש ע"י דוד דכתיב (תהילים נה) ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: תלמוד לומר: כל קביל די הוא עבד מן קדמת דנה. יכול יהא כוללן שלשתן בבת אחת? כבר מפורש על ידי דוד: ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה. יכול ישמיע קולו בתפלתו? כבר מפורש על ידי ... (cache)
 • more "הוא עבד מן קדמת ":
 • more "עבד מן קדמת דנה ":

תגובות