איפה גר האור?

קוד: ביאור:איוב לח19 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

במענהו מן הסערה, שואל ה' את איוב:

איוב לח19: "אֵי זֶה הַדֶּרֶךְ יִשְׁכָּן אוֹר? וְחֹשֶׁךְ - אֵי זֶה מְקֹמוֹ?"

אכן שאלה טובה - איפה שוכן האור? הרי האור אינו ישות חומרית אלא אנרגיה, לכאורה הוא נמצא בכל מקום במידה שווה! ואיפה שוכן החושך? הרי החושך אינו ישות כלל אלא רק העדר אור!

1. יש שפירשו שהכוונה לקטבים של כדור הארץ, שבהם יש רק אור במשך שישה חודשים בשנה, ורק חושך במשך ששת החודשים האחרים (מלבי"ם).

2. ולענ"ד אפשר לפרש שהכוונה ל חור שחור - כוכב כל-כך כבד עד ששום דבר לא יכול לצאת ממנו, אפילו לא האור. מכיוון שהאור לא יכול לצאת ממנו, אפשר לומר בהשאלה שהאור "שוכן" שם; ומכיוון שהוא שחור, אפשר לומר בהשאלה שגם החושך "שוכן" שם.

3. ועל-דרך הדרש, הפסוק רומז למידת הצניעות: אור החכמה, היופי והמידות הטובות שוכן דווקא באדם המחשיך ומסתיר את מעלותיו.


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

תגובות