והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה

קוד: והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה בתנ"ך

סוג: הפוך

מאת: ע"פ דובי לסקר

אל: פירושים וסימנים לפורים

[פירוש דמיוני]

לאחר שאסתר 'הפלילה' את המן לעיני אחשוורוש - " והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן; והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי כלתה אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה; ויאמר המלך: 'הגם לכבוש את המלכה עימי בבית?! הדבר יצא מפי המלך, ופני המן חפו. "

שאלה [ע"פ רוני אביקם]: למה המן עשה שטות כזאת - ליפול על המיטה אשר אסתר עליה?! הוא לא חשב שהמלך ייכנס ויתפוס אותו?

תשובה [ע"פ דובי לסקר]: בניגוד למה שנראה בקריאה ראשונה, ייתכן שהמן באמת התכוון לאנוס ( לכבוש ) את המלכה, והיתה לו סיבה טובה. באותו זמן המן ידע שהמצב שלו אבוד. המלך יוציא אותו ואת כל בניו להורג, וכל התוכניות הנפלאות שהיו לו - לשלוט בממלכת פרס - ירדו לטמיון. מתוך ייאוש הוא החליט לנסות לאנוס את אסתר: הוא רצה להכניס אותה להריון, בתקווה שהבן שייוולד לה ייחשב לבנו של אחשורוש ויעלה לשלטון אחרי מותו. בכך יתגשם החלום שלו, לפחות באופן חלקי. הוא עצמו לא יזכה לשלוט בפרס, אבל הבן שלו יזכה לזה...

תגובות