שיעור לכבוד פורים

קוד: שיעור לכבוד פורים בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: רחלי וסרמן

אל: שיעור נח"ת ת"א אדר ס"א

י' אדר התשס"א

המגילה מתחילה במשתה של 180 יום (חצי שנה). "כשבת המלך אחשורוש..". דברים י"ז: "והיה כשבתו", המפרשים אומרים- 'מיד'. אם מיד אז איך "בשנת שלוש למלכו"? בשנתים הראשונות הוא היה מלך רע, והיו הרבה מרידות, אז הוא לא עשה משתאות אלא היה עסוק בלדכא את המרידות, ולאחר שנתיים,כששלטונו התבסס, הוא עשה משתה.

בספרי דברי הימים של פרס כתוב שהמשתאות היו מעורבים. אז למה משתה זה היה נפרד? בד"כ המשתאות היו מעורבים, אך כשהגברים השתכרו הם שילחו את הנשים, ואילו במשתה זה, כאשר הגברים השתכרו לנשים היה משתה משלהן.

אחרי שבעה ימים אחשורוש היה שיכור- נאמר עליו "כטוב לב המלך ביין", כמו שנאמר על אמנון (שמ"ב יג) "כטוב לב אמנון ביין", ולכן הוא עשה מעשה שטות -הזמין את אשתו כדי שתוצג לראוה לפני המלכים. וושתי ידעה שזוהי בושה גם לה וגם לאחשורוש, ולכן לא רצתה לבוא.

קיבצו את הבתולות (לא מרצונן), "ויקבצו את כל נערה בתולה", כמו שקיבצו אוכל בימי יוסף- "ויקבצו את כל האוכל "(ברא' מא/לה).

"כי כן ימלאו ימי תמרוקיהן ", כמו שנאמר "כי כן ימלאו ימי החנוטים" (ברא' נ/ד), נשים=חפצים. לא התחיסו אליהן כבעלות רצון חופשי.

"שרי פרס ומדי, רואי פני המלך". היחידים שבאמת ראו את פני המלך בלי מחיצה ואפילו יותר מהמלכה.

למלך לא אכפת מאשתו, ולכן אסתר היתה צריכה שהמלך יחשוב שזה ענין אישי שלו, וגרמה לכך שהמן יראה כאילו הוא בוגד במלך יחד עם אסתר. המלך מסתקרן למה אסתר מזמינה גם את המן- ולכן גם נדדה שנתו, כי היה סקרן (רש"י). הוא מבקש ספר זכרונות, כי הוא מרגיש שהוא נתון בסכנה, ומנסה לגרום לאנשים שיספרו לו על בגידת אשתו. הוא מחליט לעשות מעשה טוב בפומבי על מנת שיגלו לו על בגידת אשתו, ולכן שואל את המן מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו.

אסתר מזמינה את אחשורוש למשתה הראשון, ושם היא מזמינה אותו למשתה השני. לאחר שהפכה לענין אישי עבור אחשורוש, הוא מאמין לה ופועל לטובתה.

פורים שמח!!!

תגובות