מאפיינים ספרותיים במגילת רות

קוד: ספרות במגילת רות בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: דקלה אלפי

אל: כפית ה'תשס"ד-ס"ה