חטאים תוקעים את החיים

מאת: אראל

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
ה22 עַווֹנוֹתָיו יִלְכְּדֻנוֹ אֶת הָרָשָׁע, וּבְחַבְלֵי חַטָּאתוֹ יִתָּמֵךְ;

 סגולות

עוונותיו של האדם לוכדים אותו לחברה רעה, יחד עם הרשע;

הוא קשור לרשעים בחבלים של חטא, המספקים לו תמיכה חברתית, ואינו יכול להתנתק -

 מצודות

עונותיו - עוונות הרשע הם ילכדו אותו, (ולתוספות ביאור אמר:) את הרשע;    ובהחבלים הנעשים מחטאתו, בהם יהיה נשען כאשר יתלוהו בהם, כלומר: העוון עצמו יקטרג עליו ויפרע ממנו.


 עצות

הפסוקים מדברים על אדם אויל (= שטחי), ההולך אחרי תאוותיו (הנמשלות לאישה זונה) ואינו חושב על התוצאות. החכם מזהיר אותו, שהוא נכנס למלכודת שלא יוכל לצאת ממנה:

עוונותיו - של האיש השטחי - ילכדונו - ילכדו אותו - אֶת הרשע - עם הרשע; האויל אינו רשע, אך ברגע שהתחיל לחטוא, הוא הכניס את עצמו לחברה של רשעים, ונכנס למלכודת של "התמכרות חברתית", כל האנשים בסביבתו כבר רגילים לכך שהוא חוטא ומצפים ממנו שימשיך לחטוא, וכבר קשה לו להפסיק.

ובחבלי חטאתו ייתמך - הוא ממשיך לחטוא כי החטא מזכה אותו בתמיכה חברתית.

הדרך להינצל מההתמכרות החברתית הזאת נרמזת בפסוק הבא

 הקבלות

העוון נמשל לחבל גם בישעיהו ה18: "הוֹי, מֹשְׁכֵי העָוֹן בְּחַבְלֵי הַשָּׁוְא, וְכַעֲבוֹת הָעֲגָלָה חַטָּאָה".

 דקויות

עוונותיו ילכדונו את הרשע - מדוע שני מושאים ישירים?

1. העוונות ילכדו אותו, כלומר, את הרשע; המילים את הרשע הם "לתוספות ביאור" (מצודות).

- אולם, הפרק כולו מדבר על אדם שהתפתה, אדם שאינו בהכרח רשע!

- ועוד: בסוף הפרק נאמר וברוב איוולתו ישגה - ומכאן שהכוונה לאויל (= שטחי); אילו הכוונה היתה לרשע, היה כתוב "וברוב רשעתו ישגה".

2. לכן יש לפרש: העוונות ילכדו אותו - את הנער האויל שנזכר בפסוקים הקודמים; הם ילכדו אותו אֶת (= עִם) הרשע.  עוונותיו גורמים לו להילכד במלכודת של חטאים, יחד עם חברים רשעים (ע"פ רמ"ד ואלי)

האויל אינו רשע, אך ברגע שהתחיל לחטוא, הוא הכניס את עצמו לחברה של רשעים, ונכנס למלכודת של "התמכרות חברתית": כל האנשים בסביבתו כבר רגילים לכך שהוא חוטא ומצפים ממנו שימשיך לחטוא, וכבר קשה לו להפסיק.

ובחבלי חטאתו יתמך - איזה חבלים?

1. חבלי תליה: "שהתלוי נתמך בחבל שהוא תלוי בה" (רש"י, וכן מצודות)(רש"י, וכן מצודות).

- אמנם, אין זה ברור מדוע צריך כמה חבלי תליה - כדי להוציא להורג מספיק חבל אחד...

2. חַבָּלוֹת של עונש: ה' תומך בחוטא כדי שיוכל לקבל את החבלות המגיעות לו ולא ימות  (רמ"ד ואלי).

3. חבלי קשירה - חבלים של לחץ חברתי הקושרים את האדם אל החטא ומקשים עליו להפסיק;   הוא ממשיך לחטוא כי החטא מזכה אותו בתמיכה חברתית.   

הדרך להינצל מההתמכרות החברתית הזאת נרמזת בפסוק הבא -

 פרק ה    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות