עבד נשאר עבד - האומנם?

קוד: עבד מושל - טוב או רע בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

למחיקה - רוב התוכן עבר לכאן:

http://www.tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-30-2123.html

ולכאן:

http://www.tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-19-10.html


תגובות