הנזק המצטבר של השוחד לפי ספר משלי (שוחד וחיק)

קוד: נזקי השוחד במשלי בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: