לענות או לא לענות? א

קוד: לענות או לא לענות א בתנ"ך

סוג: התאמה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים משלי א

אל תען כסיל כאיוולתו פן תשווה לו גם אתה (משלי כו 4)
ענה כסיל כאיוולתו פן יהיה חכם בעיניו
(משלי כו 5)

לאות-היחס כ יש כמה משמעויות בעברית, וביניהן תאור אופן (כמו...), ותאור זמן (כאשר...). ייתכן שבפסוקים אלו מופיעות שתי המשמעויות:

  1. 'כאיוולתו' הראשון הוא תאור אופן: 'אל תענה לכסיל באותו אופן שבו הוא אומר את דברי-האיוולת שלו'.
  2. 'כאיוולתו' השני הוא תאור זמן: 'ענה לכסיל כאשר הוא אומר את דברי האיוולת שלו '.

צריך לענות לכסיל כשהוא אומר דברי איוולת, כדי שלא יחשוב שהוא חכם; אבל יש לענות לו בטיעונים חכמים ומנומקים, לא בטיעונים טיפשיים כמו הטיעונים שבהם הוא משתמש, כדי שלא לרדת לרמה שלו.
[אחרי שכתבתי את המאמר, מצאתי פירוש דומה ב"דעת מקרא"].

ע"ע: תשובות נוספות.

תגובות