מזימה תשמור עליך, תבונה תנצרך

קוד: ביאור:משלי ב11 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בפרק המתאר את מעלות התבונה נאמר, בין השאר:

משלי ב11: "מְזִמָּה תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ, תְּבוּנָה תִנְצְרֶכָּה"

מזימה היא תוכנית שמטרתה לפגוע בזולת. הפסוק מלמד, שכאשר אדם לומד תבונה, הוא יכול להכיר את המזימות שאחרים זוממים נגדו, וההיכרות הזאת עם המזימה תשמור ותגן עליו (ראו עורמה ומזימה - מתי זה טוב?).

תבונה היא הכישרון לחשוב ולהסיק מסקנות; נצירה היא שמירה פעילה (שומר עומד בשער המחנה ומחכה שיבואו אויבים; נוצר גם עושה סיורים כדי לזהות את האויבים לפני שהם מגיעים). אדם שיש לו תבונה לומד כל-הזמן מזימות חדשות, וכך הוא תמיד מוכן ומוגן מפני אויבים המנסים לשים לו רגל.

השמירה בפסוק זה מתייחסת לשני סוגים של סכנות - סכנות חומריות הנובעות מאויבים חיצוניים, וסכנות רוחניות הקשורות ליצרים ותאוות הנמצאים בתוך האדם עצמו. שני הסוגים הללו נרמזים בשמונת הפסוקים הבאים, המתחלקים לשתי קבוצות מקבילות של 4 פסוקים:

סיפורים על חכמי ישראל מתארים את שתי הדרכים שבהם התבונה שומרת על האדם - שמירה חומרית ושמירה רוחנית

מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו שהמילה מזימה מציינת תחבולה שמטרתה להזיק, והפסוק מלמד שיש להכיר תחבולות אלו כדי להתגונן מפניהן.

2. אך יש שפירשו, על-סמך ההקבלה בין מזימה לבין תבונה, שהמזימה היא "התורה" (רש"י)או "מחשבת החכמה" (מצודות).

3. ובתלמוד (עבודה זרה שם)פירשו את המילה בשינוי ניקוד מִזִּמָּה - החכמה (שנזכרה בפסוק הקודם) תשמור עליך מפיתויים של זימה, מכיוון שהיא תנצור ותשמור את התבונה שלך.תגובות