לתת לקח טוב לילדים

קוד: ביאור:משלי ד2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

כשהורים נפרדים מילדיהם, למשל כשהם שולחים אותם לגן או לבית הספר או לפנימיה או לצבא או לנישואין או לכל מקום אחר שבו הילדים עומדים להיות עצמאיים, הם צריכים לתת להם "צידה לדרך":

משלי ד1: "שִׁמְעוּ בָנִים מוּסַר אָב, וְהַקְשִׁיבוּ לָדַעַת בִּינָה"

משלי ד2: "כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם, תּוֹרָתִי אַל תַּעֲזֹבוּ"

בנים! הקשיבו לדברי מוסר העוברים מאב לבן, דעו והבינו אותם -

- כי אני נותן לכם את העצות החכמות ביותר שלקחתי וקיבלתי מאבי,

בפרק זה, האב פונה אל בניו ומבקש מהם שישמעו את דברי המוסר והבינה שלו, ושלא יעזבו את התורה הטובה שהוא נתן להם.

הבקשה אל תעזובו רומזת שהפסוק נאמר במצב שבו הילדים עוזבים את הבית. האב מתרגש ומלא חששות, האם הילדים ישמרו על כל הערכים החשובים שלימד אותם, גם כשיהיו רחוקים ממנו? הוא אומר להם "אתם עוזבים אותי ומתרחקים ממני, אבל לפחות את תורתי - אל תעזבו! ".

כדי לשמר את הקשר בינו לבין הילדים, האב נותן להם לקח טוב - דבר טוב שהם יכולים לקחת עמם לדרך, כך שיזכרו אותו וימשיכו להיות מקושרים עליו בנפשם, למשל:

כי לקח טוב נתתי לכם - מכיוון שנתתי לכם דבר טוב כצידה לדרך - תורתי אל תעזובו - יהיה לכם קל יותר להחזיק בתורה ובערכים שלימדתי אתכם.


מקורות ופירושים נוספים

1. פירשנו שהדובר בפסוק הוא אב אנושי;

2. אך ניתן גם לפרש שהדובר הוא ה', אבינו שבשמיים, המדבר אלינו: "אתם, בני אל חי, שמעו למוסר האב שבשמים המייסר על הבינה, והקשיבו לדעת אותה. וכה יאמר במוסרו: הלא נתתי לכם למוד טוב ומחוכם, אל תעזבו את התורה ההוא" (מצודות), "שמעו בנים מוסר אב - הקב"ה. נתתי לכם - הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקב"ה, והרי הוא כפיו" (רש"י).

ה' כביכול "שלח" את נשמותינו מהשמים לארץ, אך כדי שנשמור על קשר עמו, הוא נתן לנו לקח טוב, הוא התורה שקיבלנו משמיים:

 • "בוא וראה, שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם: מדת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחבירו - מוכר עצב (שפירש הימנו דבר חשוב כזה, ומתוך דוחקו מכרו), ולוקח שמח; אבל הקב"ה אינו כן: נתן להם תורה לישראל ושמח, שנאמר כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם, תּוֹרָתִי אַל תַּעֲזֹבוּ (שהרי הקב"ה מזהירם מלעזוב אותה, ומשבחה לפניהם בלקח טוב אחר שנתנה להם)" (רבי זירא או רבי חנינא בר פפא, בבלי ברכות ה א).
 • "וְלֹא דַּי בָּזֶה, שֶׁנָּתַן לָנוּ אֶת כְּלִי חֶמְדָּתוֹ, אַף גַּם צִּוָּה אוֹתָנוּ שֶׁלֹּא נַעַזְבֶנָּה, כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב "כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם תּוֹרָתִי אַל תַּעֲזֹבוּ", וְלֹא כְּמִדּת בָּשָׂר וָדָם, שֶׁאִם יִתֵּן לחֲבֵרוֹ מתָּנָה טוֹבָה, וַחֲבֵרוֹ אֵינוֹ מִתְנַהֵג בָּהּ כּשּׁוּרָה וְאֵינָהּ חֲבִיבָה בְּעֵינָיו, הוּא חוֹמֵד וּמְצַּפֶּה, מָתי יפְקירָה חֲבֵרוֹ מִכֹּל וָכֹל וְהוּא יַחֲזֹר וְיִזְכֶּה בָּה. אֲבָל לֹא כֵן חֵלֶק אֱלֹהֵינוּ, כִּי הֵקים לָנוּ בְּכָל דּוֹר וָדוֹר בִּימֵי בַּיִת רִאשׁוֹן נְבִיאִים לְהַחֲזִירֵנוּ לְמוּטָב" (חפץ חיים - הקדמה).
 • "ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו? אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה, שנאמר וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה: משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, אמר לו 'בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול להניח את בתי'. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול לומר לכם אל תטלוה איני יכול אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ: ".(שמות רבה לג א)
 • "בנוהג שבעולם, אדם מוכר חפץ בתוך ביתו, הוא עצב עליו; והקב"ה נתן תורה לישראל ושמח, הוי לקח טוב וגו'. בנוהג שבעולם, אדם לוקח חפץ, מיצר לשמרה; אבל התורה משמרת בעליה, שנאמר (שם ו, כב) "בהתהלכך תנחה אותך, בשכבך תשמור עליך". בנוהג שבעולם, אדם לוקח חפץ מן השוק שמא יכול לקנות בעליו? אבל הקב"ה נתן תורה לישראל, ואומר להם כביכול לי אתם לוקחים, הוי "וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה"." (רבי ברכיה הכהן ברבי, שמות רבה לג ו).
 • "החסד שיש בנתינת התורה הוא יותר גדול ממה שאנחנו חושבים... כשאדם קונה רכב - האם בקנייתו הוא קונה את בעל הרכב שיהיה הנהג שלו? ודאי שלא!... אבל התורה אינה כך! ברגע שאדם קונה את ידיעת התורה ולומד אותה, הרי שהוא קונה יחד איתה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנמצא בתוך התורה" (חמש דקות תורה ביום, כ"א סיון ה'תשס"ט , בשם הרב פינקוס).
 • "מי האיש החפץ חיים - נצור לשונך מרע; שמא יאמר אדם "נצרתי לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, [אלך] ואתגרה בשינה" - תלמוד לומר: סור מרע ועשה טוב - אין 'טוב' אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו." (בבלי עבודה זרה יט ב).
 • "חביבין ישראל, שנתן להם כלי חמדה. חבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה מה שבו נברא העולם, שנאמר (משלי ד), כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו" (רבי עקיבא, משנה אבות ג יד)
 • "לא נתתי התורה אלא לכם, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי וגו'." (שמות רבה טו כג).
 • "התורה... גדולה כל-כך בחכמה ובדעת, עד שאפילו אנוכי, שיצרתי הכל בחכמתי, והחכמים נגדי כבלי מדע ונבונים כבלי השכל, אף על פי כן היא תורתי, רוצה לומר: לימודי, שאני לומד אותה גם כן בכל יום... אף על פי כן נקראת אצלי התורה בשם טוב, והיא חמדה גנוזה שהקב"ה משתעשע בה תמיד..." (החפץ חיים, שם עולם א ט, שמירת הלשון א שער התורה א).
 • וכן: שמות רבה א טז, בבלי ברכות מח ב, בבלי תענית ז אבבלי קידושין לג, בבלי מנחות נג ב.

פסוקים דומים וקשורים

בהמשך הפרק מלמד האב את ילדיו, שלא להתרחק ממנו בבת אחת אלא בהדרגה; ראו שני שלבים בלימוד.

דוגמה ל" לקח טוב " רוחני נמצאת במדרש על פגישת יעקב ויוסף: "אמר להם [יוסף לאחים]: אם יאמין לכם - הרי מוטב, ואם לאו - אתם אומרים לו 'בשעה שפרשתי ממך, לא בפרשת עגלה ערופה הייתי עוסק..."" (רבי לוי בשם רבי יוחנן בר שאול, בראשית רבה צד ג). כשיעקב שלח את יוסף לפגוש את אחיו בשכם, הם עסקו בפרשת עגלה ערופה; כשהם נפגשו מחדש, אחרי 22 שנה, יוסף שלח עגלות כדי לרמוז ליעקב שהוא עדיין נאמן לערכים שאביו לימד אותו: "כשהאחים מדווחים: "עוד יוסף חי וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים" יעקב אינו מאמין. כשהוא רואה את העגלות, סימן להלכה בה עסקו, הוא מבין שיוסף מעולם לא זנח את הערכים שלמד מאביו. מנהיגות נושאת עמה את הנטל של אחריות כלפי כל חברי הקהילה, אחריות פיסית ורוחנית. זהו השיעור של עגלה ערופה שיוסף מעולם לא שכח" (השופטים והעגלה הערופה / הרב יצחק עת שלום).

פסוקים נוספים עם הביטוי "מוסר אב" בספר משלי.

ההורים - מקור הסמכות במשפחה.

תורה בספר משלי.

פסוקים נוספים על החובה לתת את מה שלוקחים בחכמה.


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • דף קשר מספר 911 - כיבוד אב ואם / אליהו שי: "שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה" (ד', א) "כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אימי" (ד', ג). דרך החכמה מתוארת כאן כדרכם של האב והאם, ועל הבן ללכת בה ולדבוק ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: בפרקים הראשונים, היא הפניה הישרה לשומע: אמרי מוסר ואזהרות: "שמעו בנים מוסר אב, והקשיבו לדעת בינה" (ד, א) וכו'. בסוף הספר אנו מוצאים עוד צורות אחרות: דרך ... (cache)
 • Unbound Bible: שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃. 1. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו׃. 2. כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃. 3 ... (cache)
 • שירת דודי: שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה, מוסר אב. "הוא מוסר אבינו שבשמים ממה הקב ה ככתוב כאשי. את בנו ה >>ד\ך םיסרף וכמו שדרזל רעך וריע אבין * ... (cache)
 • ףסוי עיבג: ניל כי יש נקי בנים למקום כמש שמעו בנים מוסר אב ואמר בני אסם להא אמנם. וביום הזה יום הדין הניר הוא רן אותני ומטה כלפי חסד כמו האב עם בנו ותמיד ... (cache)
 • דוד רוא: שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לרמת בי<ס. כי לקח סוב נסתי לכם תורתי אל תמזובו. כמו שהבן הקמן שומע מה שמייסרו, פי. אב שאינו מכיר תומלחו ואינו מבין בעצמו ...
 • ויקחו לי תרומה - הה"ד (משלי ג) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו...: ויקחו לי תרומה - הה"ד (משלי ג) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו - אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו. אמר הקב"ה לישראל: מכרתי לכם ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, תפארת ישראל > הרב שרקי אורי > כי לקח...: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. תפארת ישראל למהרל מפראג הרב שרקי אורי ראש המחלקה הישראלית במכון מאיר ומרצה בטכניון.רבה של קהילת "בית יהודה" בירושלים. ... (cache)
 • ביאור:לקח אשה ג€“ ויקיטקסט: הפסוק " כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" לא מדבר על קניה בכסף, ובכל אופן זה משל בלבד. ייתכן ש"לֶקַח" משמעו מוסר-השכל (שלוקחים ללב), כמו בפסוק (ישעיהו ... (cache)
 • ארכיון שיעורים - ערוץ מאיר, עין אי"ה > הרב ביגון דב > כי לקח טוב...: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. עין אי"ה על אגדות התלמוד הרב ביגון דב ראש " מכון מאיר" הוקלט ב ו' תמוז תשס"ט. שימו לב, לחצו קליק שמאלי על הקישור להורדה ... (cache)
 • מדרש לקח טוב: המדרש פותח בפסוק " כי לקח טוב נתתי לכם" (משלי ד' 2). החיבור ידוע גם בשמו האחר - "פְּסִיקְתָּא זוּטְרְתָּא" (=המדרש הקטן), והוא מתייחס לכל חמשת ... (cache)
 • בס"ד: א ויקחו לי תרומה, הה"ד (משלי ד) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם,. יש לך אדם שלוקח מקח יש בו זהב אין בו כסף, ... (cache)
 • פרשת תרומה: הה"ד (משלי ג): כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב אין בו כסף, יש בו כסף אין בו זהב, ... (cache)
 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג: ויקבל טוב - זו תורה דכתיב: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. מטוב - זה הקדוש ברוך הוא דכתיב: טוב ה' לכל. לטובים - אלו ישראל דכתיב: הטיבה ה' לטובים וגו'. ... (cache)
 • פרשת כי תבא: נראה לומר בזה על דרך הרמז, שנודע שאין טוב אלא תורה כדכתיב: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי וגו'", ואמר "ושמחת בכל הטוב" בה"א הידיעה - הטוב הידוע שהוא התורה. ... (cache)
 • מסכת אבות / מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג: ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. (ד). כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ... (cache)
 • תורה.נט האתר התורני ברשת העולמי: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו" על דרך זה. דהנה, באמת קשה, למה כתוב "לקח טוב" - מלשון לקיחה? הרי אם צריך לקחת אין זו מתנה, ואם זו מתנה אז למה ... (cache)
 • הגיגים: כלשון: (משלי ד, יב) "כי לקח טוב נתתי לכם" ". נראה כוונתו ש"כי טוב" הוא כעין קיצור של "שהוא לקח טוב". ואין קושיה מהסיפא. ... (cache)
 • ללמוד גם אחרי התואר: (cache); גדליה ב| ליבא חיי עולם: ישמע חכם ויוסף לקח וההתבוננות דבר מתוך דבר היינו היא התורה שבע פ וזה כי לקח טוב. נתתי לכס היינו שאתם תדרושו ועיי ז תורתי אל ... (cache)
 • ץיזדוממ הרות ירבד: דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם, מטוב זה הקב"ה דכתיב טוב ה' לכל, לטובים אלו ישראל דכתיב הטיבה ה' לטובים, יבא זה ויקבל זאת מזה לעם זו, יבא זה זה ... (cache)
 • פרשת ויחי - יששכר - גיליונות נחמה ליבוביץ: "וירא מנוחה כי טוב" ג€“ זו התורה, שנאמר (משלי ד') "כי לקח טוב נתתי לכם"; "ואת הארץ כי נעמה" ג€“ זו התורה, שנאמר (איוב י"א) "ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים"; ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת תרומה - המקום גורם: 'ויקחו לי תרומה' הדא הוא דכתיב ' כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו' - אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח יש בו זהב אין בו כסף, ... (cache)
 • באר מים חיים פרשת תרומה: שאמר הכתוב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו.,. כלומר הנה על. ידי התורה והמצוות נתתי לכם קיחה טובה שאתם לוקחים מזה כל. בחינת ט. וב וברכה ... (cache)
 • לסיכום השיחה לחץ כאן - ישיבת מעלות: אמרו במסכת מנחות (נ"ג ע"ב) יבא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים, יבא טוב זה משה, שנאמר "ותרא אותו כי טוב", ויקבל טוב זו התורה שנקראת טוב, דכתיב " כי לקח טוב נתתי ... (cache)
 • פרשת לך לך: על כן צונו הש"י לספור קודם מתן תורה מ"ט ימים מנין ל"ב טו"ב, אין טוב אלא תורה כמה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, ועל כן נקרא התורה טוב מפני שבה נגנז האור ... (cache)
 • Fresh - דבר תורה - פרשת תרומה: המדרש דורש על הפסוק "ויקחו לי תרומה", שעל זה נאמר " כי לקח טוב נתתי לכם ... התורה," כי לקח טוב נתתי לכם". על פי יסוד זה נוכל להבין מה שאמרה הגמרא בתענית (כט. ... (cache)
 • Page tavnit3 Of Kahana: וזהו שנאמר בפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". וכשנולד משה רבנו, שהביא אח"כ את התורה, ראתה יוכבד אמו כי טוב הוא, כנאמר: "ותהר האשה ותלד בן ותרא ... (cache)
 • פרק ששי | פרקי אבות | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים -: ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל-תעזבו. ד כך היא דרכה של- תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל ... (cache)
 • kabbalah kabbalist Baruch Ashlag "Shalavei Hasualm": שאמרו חז"ל "אין טוב אלא תורה", וכמו שכתוב " כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו" (ברכות ה' ע"א). אמנם כבר נקרא "ישראל". ... (cache)
 • ע "תש תרומה: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. "הלשון ויקחו צריכה ביאור. שהרי היה צריך לכאורה לומר ... כי לקח טוב נתתי לכם. "אם זה. לקח הרי צריך להיות כתוב ... (cache)
 • מהי ההכנה בערב שבת, בעבודה | שנת 1988 | שלבי הסולם | כתבי רב''ש...: היות שהבורא הוא הנותן, כמו שכתוב " כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו". ועוד, שהוא בבחינת מותרות, כלומר שיכול להיות יהודי גם בלי תורה, רק אם הוא זכה לבחינת ... (cache)
 • פרשן - כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה: 17 מרץ 2009 ... בעצם למידת התורה יש לך טובה, כמו שנאמר " כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" - אל תחזיק את הטובה הזאת לעצמך בלבד,אל תהיה אנוכי, אגואיסט. ... (cache)
 • שני "נתן" בצום העשירי - הממד הפנימי: לפיכך, יכולים אנו לומר כי עיקר נתינתו של רבי נתן היא דווקא כאשר הוא נלקח ומשאיר לנו את תורתו - "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו". ... (cache)
 • פרשת בשלח - יהדות - ערוץ 7: 18 ינואר 2005 ... והרי כתוב " כי לקח טוב נתתי לכם" (משלי ד, ב), וכתוב "טוב לי תורת פיך" (תהילים קיט, עב). יש הרבה פסוקים שמדברים על התורה במילה 'טוב'? ... (cache)
 • knafofamily.tipo.co.il - משפחת כנאפו: וזהו עצם כוונת הכתוב: 'כי לקח טוב נתתי לכם', כלומר הגם שהוא לקח טוב בעצם, ... שלמה קראה בשם 'תורתי' בכינוי אליו, שהיה צריך לומר: כי לקח טוב נתתי לכם ואל ... (cache)
 • תנחומא - ראה: וכן שלמה אמר, כי לקח טוב נתתי וגו' (משלי ד ב). אמרו ישראל לאסף, וכי יש תורה אחרת, ..... ואין טוב אלא תורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם וגו' (מש' ד ב). ... (cache)
 • Yeshiva.org.il - רעיונות לפרשת ויחי: וכך נאמר גם בפסוק: "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה" - על התורה, שעליה נאמר: "כי לקח טוב נתתי לכם..." "דרכיה דרכי נועם..." כיצד מתייחסים בני יששכר אל העם ... (cache)
 • סדר הפתיחות והחתימות: ... מקדימים תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב (דברים ל"ג, ד): וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל (שם ד' מ"ד): כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו (משלי ד', ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: ... שנאמר +משלי ג' ל"ה+ כבוד חכמים ינחלו +שם /משלי/ כ"ח י'+ ותמימים ינחלו טוב ואין טוב אלא תורה שנאשם /משלי/ ד' ב'+ כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". ... (cache)
 • בן איש חי הלכות - א - תזריע: ... וכן הענין אצל התורה לכך אמר הכתוב כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו, ר"ל הן אמת לקח טוב זו התורה נתתי לכם שמסרתיה לכם אך היא עודנה תורתי שלי היא ... (cache)
 • ץיזדוממ הרות ירבד: כי טוב הוא, ויקבל טוב זו תורה דכתיב כי לקח טוב נתתי לכם, מטוב זה הקב"ה דכתיב טוב ה' לכל, לטובים אלו ישראל דכתיב הטיבה ה' לטובים. יבא זה ויקבל זאת מזה לעם זו ... (cache)
 • Peace & shalom: Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat: 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו'. רבא אמר: יותר מיום שניתנה בו תורה, שנאמר ' יערף כמטר לקחי' מי נתלה במי? הוי אומר: קטן נתלה בגדול. (בבלי תענית ז, ע"א) ... (cache)
 • נחלת יששכר: וירא מנוחה כי טוב - זו התורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, וזו תורה שבכתב. ואת הארץ כי נעמה - זו תורה שבע"פ, שמסורה לבני אדם. כמו שאומרים וחיי עולם נטע בתוכנו ... (cache)
 • פרק שלישי | פרקי אבות | כתבי מקובלים נוספים | ספריית כתבי מקובלים -: חביבין ישראל שנתן להם כלי חמדה, חבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל -תעזבו. יט הכל צפוי והרשות נתונה. ... (cache)
 • more "כי לקח טוב נתתי ":
 • מסכת אבות / מהדורת אינטרנט מעוצבת בידי יהודה איזנברג: שבו נברא העולם, שנאמר (משלי ד), כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו: (טו). הכל צפוי, והרשות נתונה, ובטוב העולם נדון, והכל לפי רוב המעשה. (טז). הוא היה אומר: ... (cache)
 • פורטל מצווה גדולה להיות בשמחה | חסידות ברסלב | תרומה: שנאמר: "כי לקח טוב, נתתי לכם; תורתי, אל-תעזבו".כמו שהקב"ה נתן לנו תורה מן השמיים, כך צריכים ישראל לחדש דברי תורה."ויקחו לי",הפירוש - "ויקחו אותי". ... (cache)
 • תאריך:: אמר רב יהודה: גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה, שנאמר, יערף כמטר לקחי, ואין לקח אלא תורה, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו.... (cache)
 • פרשת השבוע | יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי, כשעירִם עלי דשא...: לקחי - רוצה לומר תורתי, כאומרו: 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו' (משלי ד, ב). ונקראת 'לקח' מפני לקיחת הנפשות לעשות מצוותיה. ... (cache)
 • Unbound Bible: כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו ׃. 2. כי בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃. 3. וירני ויאמר לי יתמך דברי לבך שמר מצותי וחיה׃. 4 ... (cache)
 • רות אלפרן בן-דוד שירים ופואמות: לאבי בצל אל/רות אלפרן בן-דוד: 3 דצמבר 2009 ... כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. משלי ד', 2. 4. "המוות אמן מגרמניה". "פוגת- מוות". פאול צלאן. תרגום שמעון זנדבנק. ... (cache)
 • עצת אחיתופל - חברותא: ואין טוב אלא תורה, שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. הלכה אחת הלומד מחברו פסוק אחד עליו לכבדו, מבקשת המשנה ומביאה לכך טיעון לוגי: ומה דוד מלך ישראל ... (cache)
 • על ספר משלי / יהושע מ' גרינץ: או בפרק ד (פסוק ג): כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו, אבל בכל אלה וברבים האחרים, התורה והמצוות הן - כפי שנראה בבירור, גם מן הפסוקים המובאים בזה, לא תורה ... (cache)
 • דת ומדינה: העולם שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. הטקסט הזה מדבר ראשית על בריאת בני האדם, אחר כך על יצירת יחסים. מיוחדים בין האל לבין העם היהודי, ... (cache)
 • בס"ד: ובשם מו"ר הגרא"ש וסרמן זצ"ל ראיתי כתוב לפרש את הפסוק: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו" על דרך זה. דהנה, באמת קשה, למה כתוב "לקח טוב" - מלשון לקיחה? ... (cache)
 • זכרונות קוטיק -- פרק 1: השם "לקח טוב" הוא על דרך הפסוק, הנאמר גם בשעת הכנסת ספר התורה לארון הקודש: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו" (משלי ד, 2). ... (cache)
 • תבשה דוסי: משיחןז: כי לקח טובי נתתי" לכם, תורתי אל תעזבו": עץ' דדם חיא למחזיקים" כה, ותמכיחימאשר: ךךכ־ח. דרכי"נעם, וכל נתיבותיה שלום: יחץ השיבנו יי י אליה־ ...
 • קבלה / Kabbalah: audio/video/articles sitemap - מפת האתר לשעורים...: אמר רב יהודה: גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה שנאמר: "יערף כמטר לקחי" ואין לקח אלא תורה שנאמר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו", רבא אמר: יותר מיום ... (cache)

תגובות