מחשבות צדיקים משפט, תחבולות רשעים מרמה

קוד: ביאור:משלי יב5 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יב5: "מַחְשְׁבוֹת צַדִּיקִים - מִשְׁפָּט, תַּחְבֻּלוֹת רְשָׁעִים - מִרְמָה"

הצדיקים מתאפיינים בכך, שכל מחשבותיהם הן בתחום המשפט והחוק - הם לא יעלו בדעתם להשיג את מה שמגיע להם בדרכי מרמה;    ולעומתם -   הרשעים מתאפיינים בכך, שכל תחבולותיהם הן בדרך של מרמה - כשהם חושבים שמשהו מגיע להם, הם לא מעלים בדעתם ללכת למשפט כדי לתבוע את המגיע להם כחוק, אלא פונים מייד לדרך המרמה והתחבולות. 

/ הצדיקים כל הזמן חושבים על דברי משפט וצדק, ואינם מבזבזים את השכל שלהם על דברים בטלים;   ולעומתם -   הרשעים, לא רק שאינם משתמשים בשכל שלהם לטובה, הם אף מנצלים אותו לרעה - לתחבולות של מרמה   (ר' יונה גירונדי).

תגובות