מלוכה משולבת ברוח ה'

קוד: מלוכה משולבת ברוח ה' בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

למחיקה - שולב במאמר "מבנה משלי טז": http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mj/16-0.html

תגובות