איך לזהות ריב לפני שהוא מתחיל, ואיך להימנע ממנו

קוד: ביאור:משלי יז14 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי יז14: "פּוֹטֵר מַיִם רֵאשִׁית מָדוֹן, וְלִפְנֵי הִתְגַּלַּע הָרִיב נְטוֹשׁ!".

כמו הפוטר (פותח) פתח קטן בסכר מים, הגורם למים להתפרץ ולהציף, כך היא ראשיתו של כל מדון (ריב) - מעשה קטן הפותח פתח לפרץ של רגשות מודחקים;   ולכן, לפני שיתחיל שטף הרגשות, וכל אחד מכם יתגלה בחרפתו - עדיף לנטוש את הריב, ללכת הצידה ולהירגע.

עצות

1. לפי רוב המפרשים, הפסוק מתייחס למריבה בין בני אדם:

פוטר = פותח, כמו שמות יג12: "פֶּטֶר רֶחֶם", הבן הבכור הפותח את רחמה של אמו;   פוטר מים = פותח פתח לשטף-מים (למשל פותח סכר); ובהשאלה - פותח פתח לשטף של רגשות;    פוטר מים ראשית מדון = הריב מתחיל כאשר אדם פותח פתח לשטף של רגשות. לפעמים מצטברים אצלנו הרבה רגשות שליליים שקשה לנו לבטא אותם במילים, והם עצורים בתוך ליבנו. מילה קטנה אחת עלולה לפרוץ את ה"סכר" ולגרום לכל הרגשות להתפרץ החוצה בצעקות. כך מתחילה מריבה לא מוצדקת, שעלולה לגרום נזק לנו רב.

התגלע  = התגלה בצורה שלילית, התגלה בחרפתו (רש"י),   או: הסתבך, כמו חבלים קלועים המסתבכים זה בזה (רמ"ד וואלי);   ולפני התגלע - הריב נטוש = לפני שהריב יסתבך, ואתה או הזולת תתגלו בחרפתכם, כשייחשפו כל הרגשות השליליים שלכם בצורה לא מרוסנת, מומלץ לנטוש,  להפסיק את השיחה ולברוח מהמקום מייד; ממש כמו שהיינו נוהגים אילו היינו רואים שטף מים מתקרב לעברנו במהירות.

כך פירשו חכמי התלמוד, בארמית: "האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח - רווח" (רב הונא, סנהדרין ז א),  ובתרגום לעברית: "התיגר, הריב, דומה ליוּבלים של מים, ברגע שמתחילים להתרווח ולהתפשט הלאה - הם ממשיכים בלי סוף, בלי להפסיק. וכן הוא התיגר, ברגע שמתחילה מחלוקת - היא תמשיך להתפשט ולהתרחב, ולכן חייבים לעצור אותה" (סרוג). וכך כתבו המפרשים: "המתחיל במריבה הוא כפותח חור בגדרי אגפי אמת המים, והמים יוצאין בו, והחור הולך ומרחיב. כן המדון, הולך וגדל תמיד... קודם שתתגלע חרפתך, נטוש את הריב." (רש"י, ודומה לזה מצודות)

הרב שמחה כהן פירש את הפסוק בהקשר של מריבות בין בני זוג, ונתן עצות מעשיות:

עצור רגע לפני ההתפרצות: "התפרצות הכעס כמעט אינה מופיעה בפתאומיות, על פי רוב ניכר על פניו של הכעסן שבעוד מספר דקות או שניות היא תבוא, והתנהגות נכונה באותו רגע, יכולה להביא רגיעה על הכעסן, ושלווה לבית. לא פעם התפרצות באה בעקבות ויכוח נוקב ומתמשך בין בני זוג. גם מי שמצליח לשמור על שלוות ויכוח, יודע מנסיון העבר שויכוח בטונים גבוהים יביא את שותפו לחיים להתפרצות של כעס. בעיקר כאשר המתווכחים הגיעו לשלב שבו הם חוזרים שוב ושוב על דברים שאמרו מספר דקות קודם... אם אכן הויכוח הגיע למצב של חזרה עצמית, יש לעשות כל מאמץ להפסיק את הויכוח ולנתק מגע. ההפסקה תיעשה על-ידי שהם יאמרו זה לזו 'בוא נפסיק כאן להתווכח ונדון בנושא זה במועד אחר'. ההפסקה אינה קלה למי שלא הורגל לה. אך אחר הדבר ייעשה פעמיים או שלוש, ובני הזוג יווכחו בתועלת שהדבר מביא לבית ולמשפחה, הרי שהמגמה להפסיק את הויכוח לפני שייהפך לריב, נעשית אוטומטית ומתבקשת מאליה."

עצות נוספות להפסקת תהליך הכעס: "בני זוג רבים נוקטים לעיתים במהלכים המביאים רגיעה לעצמם או לזולתם. יש ובן-זוג, לכשרואה שהכעס גובר עליו, יוצא את הבית לזמן קצר, כדי להירגע, עד שהוא חש שרמת הכעס הבלתי נשלטת כבר עברה. אחרים נוהגים, שכשהם מבחינים שהזולת כועס, הם יוצאים את החדר שבו הוא מצוי, וזאת כדי לאפשר לו להירגע כשהוא לבדו. מאידך, מתגלה לעיתים, שדווקא יציאה מהמקום גורמת להגברת הכעס, משום שאז חש הכועס שאין מאזינים לו כלל וכלל. במקרה כזה, ההישארות מקנה את התחושה שמאזינים ומתייחסים לו, והיא שמביאה רגיעה עליו..." (הבית היהודי, כרך א, עמ' 145).

2. ויש שפירשו שהפסוק מדבר על מריבה שהגיעה לבית הדין, והוא פונה אל השופט המעוניין לעשות פשרה במקום לפסוק את הדין. על-פי ההלכה, לא בכל מצב מותר לעשות פשרה:
"שנים שבאו לפניך לדין: עד שלא תשמע דבריהן, או משתשמע דבריהן ואי אתה יודע להיכן דין נוטה, אתה רשאי לומר להן 'צאו ובצעו'; משתשמע דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה, אי אתה רשאי לומר להן 'צאו ובצעו', שנאמר פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש: קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנטשו, משנתגלע הריב אי אתה יכול יכול לנטשו." (רבי שמעון בן מנסיא, סנהדרין ו ב).

הפסוק הבא ממשיך את הרעיון, משלי יז15: "מַצְדִּיק רָשָׁע וּמַרְשִׁיעַ צַדִּיק, תּוֹעֲבַת ה' גַּם שְׁנֵיהֶם" (פירוט): אם השופט כבר שמע את טענות בעלי הדין, והוא יודע מי הצדיק ומי הרשע, אסור לו לעשות פשרה ביניהם, כי זו תועבה בעיני ה' (ע"פ מלבי"ם).

3. ויש שפירשו שהפסוק מדבר על דין מיוחד - דינו של האדם המגיע לעולם האמת: "אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדון" (רב המנונא, קידושין מ ב), "פוטר מים - הפורק עול תורה - ראשית מדון - הוא תחילת דינו. ואין מים אלא תורה, דכתיב (ישעיהו נה) הוי כל צמא לכו למים." (רש"י שם).

ראו גם: ראשית - פסוקים נוספים.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פרשת מקץ: מובא במסכת סנהדרין דף א עמוד א "והני תנאי, פוטר מים ראשית מדון,... דאמר רב המנונא: אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה, שנאמר פוטר מים ראשית מדון.... (cache)
 • בס"ד: הסבר אחד שראיתי הוא מבוסס על הפסוק במשלי פרק יז פסוק יד " פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש" על פסוק זה אומרת הגמרא במסכת קידושין דף מ עמוד ב "דאמר ... (cache)
 • yeshiva.org.il - עלונים - קול צופיך פרשת השבוע פרשת ויצא תשס"ג: וז"ל הגמרא (סנהדרין ז' ע"א): "פוטר מים ראשית מדון, מאי דרשי ביה? וכו' אמר רב הונא האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח - רווח". ופרש רש"י שם, ... (cache)
 • מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים: פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נְטוֹש (משלי יז יד). פוטר מים - פותח מים. פתיחת סכר או דבר אחר החוסם את זרם המים דומה לראשית הריב, שכן אחרי הפתיחה ... (cache)
 • מאמר חסידי: דאמר רב המנונא: "אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר (משלי יז): "פוטר מים ראשית מדון" (הפוטר עצמו מלימוד תורה- שאין מים אלא תורה שנאמר " הוי כל ... (cache)
 • הסכמי המים ישראל לירדן והתאמתם: סמינריון בהסכמי המים ישראל לירדן...: באדם, הציע עיקרון ותרני לפתרון סכסוכים מעין אלה: "פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש" (משלי, י"ז, 14). עיקרון זה התאים לתקופה, בה כאשר פרץ ... (cache)
 • סרוג, האתר ל דתיים שבינינו: אמר שלמה במשלי: "פוטר מים ראשית מדון" - פתיחת מים היא ראשית מדון [פטר=פתח, כמו פטר רחם, שפותח את הרחם] - "אמר רב המנונא: האי תיגרא, דַמְיָא לצינורא ... (cache)
 • בחדרי חרדים | הארי פוטר - הגירסה החרדית: "פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש" לא שמתי לב שאני בניק ההנהלה. זאת היתה הודעה אישית שלי מרכא תוקן על ידי - מרכא_כפולה - 18/03/2004 14:39:27 ... (cache)
 • משלי ג€“ ויקיפדיה: ... ואח לצרה ייוולד", "רעך ורעה אביך אל תעזוב"; ולהימנעות ממריבות: "טוב פת חרבה ושלווה בה מבית מלא זבחי ריב", "פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלע הריב נטוש". ... (cache)
 • yeshiva.org.il - עלונים: 4 - פוטר מים ראשית מדון. 5 - כעסו ומריבתו של יעקב אבינו. 6 - כעסו של הקב"ה. 7 - חכם עיניו בראשו. 8 - לך ולזרעך דוקא. 9 - וְאָנֹכִי לֹא יָדָעְתִּי. ... (cache)
 • עולם התנ"ך: וכן (משלי יז יד) פוטר מים ראשית מדון. תי"ו של תזכר לשון נקבה היא, מוסב על היולדת: (כ) ופטר חמור - ולא שאר בהמה טמאה: תפדה בשה - ... (cache)
 • אסונה של אפיה / נחמה פוחצ'בסקי: "פוטר מים ראשית מדון ", ממלמל מוסה וחורק שיניו כשהוא משוטט בין תימני-העיר, ומבקש עיצות מפיהם. חכם אחד, שעוסק בניסתרות, שלח אותו לבקש אחר אדם ארוך, ... (cache)
 • פדיון הבן ג€“ בן של מי: רש"י: "פטר כל רחם - שפתח את הרחם תחלה, כמו (משלי יז יד) פוטר מים ראשית מדון, וכן (תהלים כב ח) יפטירו בשפה, יפתחו שפתים:. שמות פרק יג ... (cache)
 • דף קשר מספר 948 - פשרה וביצוע / אביעד ברטוב: אבל מששמע דבריהם ויודע להיכן הדין הוא נוטה - אין רשאי שיאמר להן צאו ובצעו, כגון ' פוטר מים ראשית מדון וגו'' (משלי י"ז, יד) עד שלא נתגלה אתה רשאי לנטשו ... (cache)
 • מסילת ישרים - Rav Shraga Silverstein: ... כך דינו קודם למעשה כדרב המנונא דאמר רב המנונא אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון וכשם שדינו קודם למעשה כך שכרו קודם למעשה. ... (cache)
 • תורת הבית - העתק מכתב אחד: והנה אחז"ל (שבת ל"א) אין תחלת דינו של אדם אלא על ד"ת, שנאמר פוטר מים ראשית מדון. והיינו שמדיינים עם האדם על מה שפטר עצמו מד"ת (שנמשלה למים וכדכתיב הוי כל ... (cache)
 • שיחות מכבוד קדושת אדמו"ר מליובאוויטש בענין שלימות הארץ Sichos of...: מה ש"אין ברירה" הוא, כאמור לעיל, שאין מנוס מכך שזה לא ייקרא " פוטר מים ראשית מדון ": כלומר כאשר נוצר חריץ בקיר שחוסם מים - "מים הזידונים" - אין העצה לכך (מאחר ... (cache)
 • עולם התנ"ך: כמו: פוטר מים ראשית מדון. באדם - עבודה מתחילה היתה בבכורות. פסוק ד האביב - ביכור ובישול תבואה. כמו: עודנו באבו לא יקטף. באבי הנחל. ... (cache)
 • באורי אגדות קידושין: י"ל במ"ש חז"ל על פסוק " פוטר מים ראשית מדון" - "אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה", ותוס' שם הקשו דבשבת (לא ע"א) משמע ד"נו"נ באמונה" קודמת, ... (cache)
 • פרק ה' תרבות המחלוקת: לביסוס עמדתו מובא בברייתא מדרש על הפסוק ממשלי (י"ז, י"ד) "פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש". לפי הבנתו של רבי שמעון מדבר הפסוק על השופט שרשאי לפשר ... (cache)
 • השתדלות למעמד חברתי: שמואל טוען כי זהו פירוש הפסוק במשלי (יג€�ז יג€�ד): ג€� פוטר מים ראשית מדון ג€� - [מדון נוטריקון ראש מאה דינים] הנמנע ממריבה, נמנעים ממנו מאה דינים. ... (cache)
 • דף קשר מספר 526 - פרשת מקץ: אומרת על מריבה ומדון: "פוטר מים ראשית מדון, אמר רב הונא האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא, כיון דרווח רווח. אביי קשישא אמר דמי לגודא דגמלא כיון דקם קם". ... (cache)
 • אהבת איש ואשה: וזה כלל גדול כי יהיה ריב בין אנשים או בין איש לאשתו והאחד היה פוטר מים ראשית מדון ויצא מן השורה ופער פיו לבלי חוק לו בכח יגבר שכנגדו שלא להשיבו דבר בשעת ... (cache)
 • מדרש תנחומא / פרשת משפטים: משאתה יודע להיכן הדין נוטה, אין אתה רשאי לומר להן, צאו ובצעו, שנאמר: פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש (מש' יז יד). קודם שיתגלה לך הריב, ... (cache)
 • P.D.S כירולוגיה-תורת כף היד - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה...: ספר ליקוטי הש"ס - סדר האלפא ביתא שבאצבעות הנה ארז"ל אין תחלת דינו של האדם אלא על התורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון. ר"ל בראשית דינו של האדם שואלין אותו פטרת ... (cache)
 • באורי אגדות חגיגה ג ע"ב-ד: וזה טעם פוטר מים ראשית מדון (משלי יז, יד), מים היינו תורה, מי שפותח איזה שער ודבר הוא ראשית מדון ומחלוקת. (רבי צדוק הכהן, רסיסי לילה, אות טז) ... (cache)
 • ספר שערי קדושה: ואמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין דף ז' ע"א) אין תחלת דינו של אדם אלא על דברי תורה שנאמר (משלי י"ז י"ד) פוטר מים ראשית מדון, וכתיב (יהושע א' ח') והגית בו יומם ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - משלי: פוטר מים ראשית מדון. וכבר היה ר' טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאלה זו לפניהם למוד גדול או מעש, נענה ר' טרפון ואמר מעשה גדול, נענה ר' עקיבא ... (cache)
 • תנ"ך, שמות פרק י פסוק א: שפתח את הרחם תחלה כמו (משלי יז) פוטר מים ראשית מדון. וכן (תהלים כב) יפטירו בשפה יפתחו שפתים:. לי הוא. לעצמי קניתים ע"י שהכיתי בכורי מצרים: ... (cache)
 • Tosefta, Seder Nezikin: ... דבריהם ויודע להיכן הדין הוא נוטה אין רשאי שיאמר להן צאו ובצעו כגון שהוא אומר (משלי יז) פוטר מים ראשית מדון וגו' עד שלא נתגלה אתה רשאי לנטשו משנתגלה הדין ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - תרי עשר: ... הדין נוטה אתה רשאי לומר להם צאו ובצעו שנאמר פוטר מים ראשית מדון ולפני התגללע הריב נטוש קודם שנתגלע הריב אתה רשאי לנטוש משנתגלע הריב אי אתה רשאי לנטשו, ... (cache)
 • ציור 1: בטר צתג יש שקורין פטר לשון פוטר מים ראשית מדון ויש שקורין סט"ן קרע ודאי כן להשביע אז קורין קרע שטן פט"ר צת"ג אבל לענין השבעות אחרות קורין עם שי"ן ובי"ת בט" ר ... (cache)
 • דרשות ר"י אבן שועיב: ולכן אז"ל תחלת דינו של אדם אינו אלא על דברי תורה שנאמר פוטר מים ראשית מדון. ואמרו הלל מחייב העניים ורבי אלעזר בן חרסום מחייב העשירים, כלומר שאין פתחון פה ...
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 38korach.rtf: הגמרא (סנהדרין ו ע"ב) אומרת "' ולפני התגלע הריב נטוש' (משלי י"ד, יד) - קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנוטשו, משנתגלע הריב אי אתה יכול לנטשו". ... (cache)
 • ולא יהיה כקרח וכעדתו*1: "' ולפני התגלע הריב נטוש' - קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנוטשו, משנתגלע הריב אי אתה יכול לנטשו". בגלל הדברים שאמרנו, ישנה חשיבות גדולה לנטוש את הויכוח קודם ... (cache)
 • מחיר הכעס: ועל כן אומר שלמה המלך בחוכמתו: '' ולפני התגלע הריב נטוש '' (משלי י''ז, י''ד), כלומר החוכמה היא לא להגיע להתפרצות, ולהתרחק כאשר עדיין הריב, הכעס לא בלהב ובלהט. ... (cache)
 • פרשת לך לך: 'ולפני התגלע הריב נטוש' (משלי י"ד,יד) - קודם שנתגלע הריב אתה יכול לנטשו, משנתגלע הריב אי אתה יכול לנטשו". יעקב אבינו אומר: "שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרותיהם ... (cache)
 • התפלת מים: סמינריון בהתפלת מים, מאגר עבודות בהתפלת מים: ולפני התגלע הריב נטוש" (משלי, י"ז, 14). עיקרון זה התאים לתקופה, בה כאשר פרץ ריב בין רועים, תמיד ניתן היה לחפור באר אחרת אשר תספק את המים הנחוצים. ... (cache)
 • דף היומי על ארץ ישראל מבשרת ציון: פוטר מים ראשי מדון ולפני התגלע הריב נטוש.,. רצה. לומר. קודם שיתגלע לך הדין אתה רשאי לנטשו. ובית דין מכין ועונשין שלא מן התורה כדי לעשות סיג לתורה ... (cache)
 • היסטוריה, שיעורי בית מבי"ס תיכון, עמוד 29: אך ככל מלחמה עליך לזכור כי הנצחון הגדול ביותר הוא לא להתחיל אותה, וכאן מגיעה לה העיצה השניה: עצת שלמה במשלי י"ז " ולפני התגלע הריב נטוש " השתמש בחכמתך על מנת ... (cache)
 • הכעס הורג אותך: אך ככל מלחמה עליך לזכור כי הנצחון הגדול ביותר הוא לא להתחיל אותה, וכאן מגיעה לה העצה השניה: עצת החכם מכל אדם במשלי י''ז '' ולפני התגלע הריב נטוש '' השתמש ... (cache)
 • כעס על פי היהדות - יהדות, דת: 5 אוקטובר 2005 ... וכאן מגיעה לה העיצה השניה: עצת החכם מכל אדם במשלי י"ז " ולפני התגלע הריב נטוש " השתמש בחכמתך על מנת לזהות את מיקומם של מוקדי הכעס הבאים, ... (cache)
 • Atraf Blogs: אך ככל מלחמה עליך לזכור כי הנצחון הגדול ביותר הוא לא להתחיל אותה, וכאן מגיעה לה העיצה השניה: עצת החכם מכל אדם במשלי י"ז " ולפני התגלע הריב נטוש " השתמש בחכמתך ... (cache)

תגובות