ושמת שכין בלועך, אם בעל נפש אתה

קוד: ביאור:משלי כג2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כג2: "וְשַׂמְתָּ שַׂכִּין בְּלֹעֶךָ אִם בַּעַל נֶפֶשׁ אָתָּה"

 - כשאתה יושב בסעודה חגיגית, אם אתה בעל נפש (תיאבון גדול), שים משוכה (גדר קוצנית) סביב הלוע (הפה) שלך, כדי שלא תזלול יותר מדי מאכלים בלי הבחנה -

/ - כשאתה סועד על שולחנו של המושל, כדאי לך לשים משוכה (גדר קוצנית) סביב הלוע (הפה) שלך - היה זהיר מאד בדבריך ובמאכליך, אם אתה בעל נפש (חיים) ורוצה להמשיך לחיות -

דקויות

למה "ושמת שכין בלועך"?

שַׂכִּין - מילה ייחודית. היא נשמעת כמו סַכִּין, אולם המילה סכין אינה נמצאת במקרא (יש רק מַאֲכֶלֶת). לענ"ד שורשה הוא שׂכה, ומשמעותה - גדר קוצנית, כמו ב משלי טו19: "דֶּרֶךְ עָצֵל כִּמְשֻׂכַת חָדֶק" (פירוט). בכל מקרה מדובר בדבר חד.

הכנסת שכין לפה מסמלת, כנראה, זהירות מיוחדת באכילה - יש לשים גדר קוצנית סביב הפה כדי למנוע כניסה של מאכלים מיותרים. הגדר מסמלת זהירות - כמו סייג בלשון חז"ל. מדוע נדרשת זהירות מיוחדת כשאוכלים עם מושל? 

1. יש אומרים שהפסוק בא להזהיר את האדם מפני התנהגות זללנית ובלתי מנומסת בנוכחותו של המושל  (דעת מקרא)

2. יש אומרים שהפסוק בא להזהיר את האדם מפני התמכרות: מי שרגיל לאכול מטעמים כאשר הוא ליד שולחנו של המושל, עלול לחפש את המטעמים גם כשהוא ליד שולחנו הפרטי, להפוך לזולל וסובא ולבזבז את כל רכושו על המטעמים שהתרגל אליהם  (הרב יונה גירונדי).

3. יש אומרים שהפסוק בא להזהיר את האדם מפני מאכלים לא כשרים, שעלולים להיות מוגשים על שולחנו של המושל  (בבלי חולין ו א; רמ"ד וואלי על הפסוק)

4. וייתכן שהפסוק בא להזהיר את האדם מפני האשליה של קירבה לשלטון: אל תאכל יותר מדי, כי ככל שתאכל יותר - כך תתפתה יותר לסמוך על המושל, ויהיה לו קל יותר לנצל אותך.

5. עד כאן פירשנו, שהשכין מסמלת זהירות בהכנסת דברים לפה (אכילה), אבל ייתכן גם שהיא מסמלת זהירות בהוצאת דברים מהפה (דיבור):  "כשאחד מספר בגנות חברו, והשומע - אף שמכיר שדבר זה שלא מן הדין הוא... מנענע ראשו... ומחליק את הדבר בלשונו... מפני שהמספר לפעמים הוא בעל בית חשוב וכדומה, שיש לו ממנו טובות, או שירא שיחזיקו אותו לאינו-חכם וכדומה, ועל כן יסיתנו יצר הרע מפני הדחק, שיסכים גם הוא לזה... על עניין כזה שייך מה שנאמר  ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה, וחייב אדם למסור עצמו לסכנה, ואל ישיא את נפשו עוון אשמה כזה...(חפץ חיים, לאוין)

בעל נפש - כמה פירושים

1.  נפש = תאווה חומרית, תיאבון; אם אתה מכיר את עצמך, ויודע שיש לך תיאבון גדול, ומתקשה לשלוט בעצמך בזמן הסעודה, אז שים גדר קוצנית סביב הפה  (דעת מקרא)

2.  נפש = החיים; אם אתה חי, ורוצה להמשיך לחיות, אז תיזהר במאכלך ובדיבורך עם המושל.

3. נפש = הצד הרוחני של האדם: "אם אתה רוצה לקיים את נפשך בטהרתה ובקדושתה, שלא תתפגם במאכל האסור" (רמ"ד וואלי).

ראו גם: בעל - בעלים.

מקראות גדולות:

""ושמת שכין בלועך" - בלחייך אם ראית עינו צרה אל תאכל משלו "אם בעל נפש אתה" - אם רעבתן אתה ותאב לאכול טוב לתחוב סכין בין שניך ורבותינו דרשו בתלמיד היושב לפני רבו אם יודע ברבו שיחזיר לו תשובה על כל דבר שישאלהו ידקדק וישאל שמועתו ואם לאו ישתוק " (רש"י)

""אם בעל נפש אתה ". ללחום ולהזין ממזונו והוא בעל תאוות המושל בשכלו: "ושמת ". הנה תשים קוצים בגרונך ובבית הבליעה שתחנק בהם:  "(רלב"ג)

""ושמת ", ב) מצוהו בל יאכל הרבה, בין מצד תאותו "אם בעל נפש " ובעל תאוה, "אתה ", אז "תשים סכין בלחייך " לעצור בל תאכל הרבה: "" (מלבי"ם)

""אם בעל נפש אתה" - אם יש לך נפש משכלת למאוס ברע. "ושמת" - ר"ל אולי תתבונן בדבר וייטיב לך להשים סכין בבית הבליעה משתאכל עמו." (מצודות)

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • בעל החלומות, בעל הבית, בעל המאה ובעל הדעה - אלי גיא: 3 דצמבר 2009 ... שם, כג,ב: ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה. משלי א,יז: כי חנם מזרה הרשת בעיני כל בעל כנף. יחזקאל ח,ו: ויבא עד האיל בעל הקרנים... ואחת מבעלות הדעה הזאת  ... (cache)
 • האמונות והדעות - דעת: כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך, ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה98. ואף יצפה מתי יפנה, כדי שיוכל לחזור ולאכול מרוב תשוקתו אליו, וכאילו יוצקים בו מלמעלה ויורד  ... (cache)
 • אל תלחם את לחם רע עין - מאמרים: 15 יוני 2012 ... " ושמת שכין בלעך, אם בעל נפש אתה" - שים כביכול סכין בגרונך ועצור תאוותיך, אם אתה בעל תיאבון היודע להתגבר ולשלוט עליו. "אל תתאו למטעמותיו, והוא לחם  ... (cache)
 • פלא יועץ - ישיבת עטרת חכמים: כתיב (משלי כג ב): ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה. מה מאד צריך לזהר מכל נדנוד אסור התלוי באכילה, כי נמצא הגוך גדל באסור ואשמה הנפש ההיא, מרעה אל רעה יצא, כי טמאתה  ...
 • פלא יועץ ט – ויקיטקסט: 26 אוקטובר 2012 ... וזה החסידות עדיף טפי מכל מיני חסידות שבעולם כדכתיב (משלי כג ב) ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה; כי מאד צריך לזהר מכל צד נדנוד אסור ולהחמיר בענין הנוגע  ... (cache)
 • פלא יועץ נ – ויקיטקסט: 26 אוקטובר 2012 ... וסוף שנכשל בנשג"ז [נדה שפחה גויה זונה], רחמנא לצלן, ובעל נפש יחוש אפלו לחששא רחוקה ויקים מקרא שכתוב (משלי כג ב) ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה:  ... (cache)
 • פלא יועץ א – ויקיטקסט: 10 מרס 2013 ... כתיב (משלי כג ב): ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה. מה מאד צריך לזהר מכל נדנוד אסור התלוי באכילה, כי נמצא הגוך גדל באסור ואשמה הנפש ההיא, מרעה אל רעה  ... (cache)
 • פלא יועץ כ – ויקיטקסט: 26 אוקטובר 2012 ... באסור ואיהו גופה חתיכא דאסורא. לכן הזהר והשמר וברח לך מאה שערים של התר כדי שלא תכנס באחד של אסור, ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה (משלי כג ב):  ... (cache)
 • פלא יועץ ב – ויקיטקסט: 25 אוקטובר 2012 ... הנה כי כן ושמת שכין בלעך אם בעל נפש אתה (משלי כג ב). וצריך להזהיר לעם על זה וכיוצא בזה, כי ישראל קדושים רוצים להיות גדורים ופרושים, אבל הם שוגגים, ה' הטוב  ... (cache)
 • עוף - מאמרים: ושמת שכין בלעך, אם בעל נפש אתה. אל תתאו למטעמותיו, והוא לחם כזבים. אל תיגע להע. האם אתה משקיע בשוק ההון או סוחר נכתב על ידי עמיר קרן מה ההבדלים בין משקיע לסוחר בשוק  ... (cache)
 • טו שבט תשס"ט - ישיבת אש קדש רמת גן - דף 10 - מלכות ישראל: ודע כי כאשר יעלנה למדרגת הרוח, הנה הוא קנאה [קנה אותה] במעשיו, ונקרא הוא בעלה, והוא סוד אומרו (משלי כג ב) אם בעל נפש אתה, פירוש קנאה והיא שלו, באמצעות היגיעה והמושג  ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך: ר' שמעון בן אלעזר שדריה רבי מאיר, לאתויי חמרא מבי כותאי, אשכחיה ההוא סבא אמר ליה: ושמת שכין בלועך אם בעל נפש אתה. הלך רבי שמעון בן אלעזר וספר דברים לפני ר' מאיר וגזר  ... (cache)
 • תמונות מעולם-התוהו / י"ל פרץ - פרויקט בן-יהודה: אם בעל נפש אתה, לך אל יחיאל המוזג ותראנו פנים אל פנים. אבל – שדכן, ועד מפי עד! – הנח לו להעיקש! – פונים רבים אל השדכן – ספר נא מה אמר מיכאלקוֹ. והשדכן מצהיל קולו בנצחון:. (cache)
 • שייקה אופיר – ויקיציטוט: "עומד אני אותה שעה דרך מקרה ליד הבנק, כאשר פתאום מופיע פגע רע זה מיכה סכין, ואומר הוא לי, מלחך פנכה נראה אם בעל נפש אתה ועושה מצוה ונכנס עמי לבנק זה". "רגע אחד מר וולף,  ... (cache)
 • מאמרים - בד"ץ בית יוסף: ... כבר ביארנו שהוא ארס ממש ללב ולנפש, אם כן מי איפוא יהיה המיקל במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא, ועל דבר זה נאמר (משלי כג ב) “ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה ”. ע”כ. (cache)
 • כ"ב.כשרות מהדרין א: ועל דבר זה נאמר (משלי כג): ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה. אמנם ודאי שחמירא סכנתא מאיסורא. ודאי שיש כללים שניתן לסמוך עליהם באיסורים אף אם לגבי סכנה נחשוש מהם. (cache)
 • ספר שערי קדושה: ... (בראשית כ"ה ל') הלעיטני נא, ועליו נאמר (משלי כ"ג ב') ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה, כי על ידי כן יאכל נבלות וטרפות וכל מאכלות אסורות, וכתיב (קהלת ו' ז') כל עמל האדם לפיהו,  ... (cache)
 • כיצד קרה שאכלו טריפות בבית נשיא המדינה? - כושרות - עדכוני כשרות: ... יש להיזהר בדבר בזמן הזה שלא לאכול כי אם אצל מי המוחזק בכשרות בפרט בבשר דאפשר דכו"ע אסור ויין דהרבה פרוצים בזה ועל זה נאמר ושמת סכין בבלועיך אם בעל נפש אתה ". (cache)
 • ספר מסילת ישרים: ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה: ונדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני האדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת הפנים, הכשלת העור בעצה, רכילות, שנאה ונקימה,  ... (cache)
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת וילך: ... אין לו נפש, וכמו שרמוז בפסוק "ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה ", הא למדת שהרשע אינו בעל נפש כי נשבית היא ממנו ולזה אין הרשעים מכירים את שמם כי אינם בעלי נפש בעלת השם. (cache)
 • כיצד הפך חסיד חב"ד לצנזור הראשי לענייני יהודים - ספרים - הארץ: 30 מרס 2013 ... אם בעל נפש אתה, (בודאי), אזי תדון אותי בכל זאת לכף זכות, והאלוהים יענה את שלומך תמיד". השירה "משא נמירוב", בהשמטת שורות אחדות, ראתה אור בכסלו תרס”ד  ... (cache)
 • הלכות לשון הרע, פתיחה - לאוין, טז - שמירת הלשון: ועל ענין כזה שייך מה שנאמר (משלי כ"ג ב) "ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה ". וחייב אדם למסור עצמו לסכנה, ולא לעבור בכזה איסור. ועל זה שייך מאמר חז"ל "מוטב שייקרא אדם שוטה  ... (cache)
 • 3 - ספרי מחשבה ומוסר מופיע בפרויקט השו"ת המקוון – מאגר ספרות תורנית ושו...: ועתה ראה בפרק קמא דחולין (ו א) אמר שם (משלי כג, א - ב) "כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה ", פשטיה דקרא במאי כתיב, ואמר שם  ... (cache)
 • (182) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF...: ... ולהטות דעת הקהל, אבל בפרטי הכנת המאכלים וסמכות כשרותן לא ידעו בין ימינם לשמאלם וכדי בזיון וקצף, ואם עיני שכל לך בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה. (cache)
 • מסילת ישרים - פרק י"א - Shechem.org: ועל דבר זה נאמר (משלי כג): ושמת סכין בלועיך אם בעל נפש אתה. ונדבר עתה על החטאים המצויים הנולדים מחברת בני האדם וקיבוצם, כגון הונאת דברים, הלבנת הפנים, הכשלת העור בעצה  ... (cache)
 • מנורת המאור - הקדמות - ישיבת עטרת חכמים: ועתה אתה המעיין כי תבוא לראות את פני המנורה תראה עין בעין אם בעל נפש אתה ולראות היטבת לנוכח יביטו עיניך ועפעפיך יישירו לנגדך ותשכיל בעיונך שהמחבר היה בקי בעל פה בכל  ... (cache)
 • כשרות המטבח - פרק ג- הנזק ממזון שאינו כשר - מנוף: 24 יוני 2010 ... הנה כי כן: ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה. וצריך להזהיר לעם על זה, כי ישראל קדושים, רוצים להיות גדורים ופרושים, אבל הם שוגגים, ה' הטוב יכפר בעדם". (cache)
 • קורח: הוא מביא שבמסכת חולין מצאנו שני מקרים נוספים בעלי אופי דומה. במשלי כג מופיע הפסוק הבא: "כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך ושמת סכין 6. בלועך אם בעל נפש אתה ". (cache)
 • לקט מתוך "התגלות הצדיקים" לשלמה גבריאל רוזנטל: ואתה, קורא נעים, אם בעל נפש אתה תסמר שערות ראשך ומוסר השכל יעלה בלבך ברואך איך שצריכין לתקן דרכו בעולם הזה. וגם תתבונן מאוד על כח פעולות הצדיקים, וגם תדע איה דרך  ... (cache)
 • מדריך הכשרות באומן - סיגל אהביאל: ועל זה אמר שלמה בחכמתו "ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה ". מקומות קניה בכיכר פושקינא ישנם שני קיוסקים, באחד מהם ניתן לרכוש מעט מוצרים כשרים (וביצים, מים, פפסי, ספרייט  ... (cache)
 • breslev.co.il - חנות - תוצאות חיפוש - דף 1: פקח עיניך וראה כמה גדול כח המדות וסגלתם יעלה לשמים שיאם ואחיזתם, אם בעל נפש אתה תמצא מרגוע לנפשך אשר ייטב לך לעד, למען תלך לבטח דרכך ואשורך לא תמעד. כולל "תיקון  ... (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - עניינה של השמיטה / פרשת "בהר": "והספק בזה לדעתי גדול הוא אצל הרב המורה שכתב בטעם מצוות השמיטה: 'כדי שתתחזק כוח האדמה ותוסיף פירותיה' ועל זה אין לך לקבלו ממנו אם בעל נפש אתה: לפי שאם היה הדבר כן  ... (cache)
 • מדרש רבה - בא - Tsel Harim: ... ממנו וכך הוא אומר (שם כג, א) כי תשב ללחום את מושל בין תבין את אשר לפניך ואומר (שם שם, ב) ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה והיה שם שלמה ונתן הנביא וגד החוזה הרי עשרה:. (cache)
 • צוהר לארחות החרדי - ישיבת עטרת חכמים: ... כבר ביארנו שהוא ארס ממש ללב ולנפש. אם כן מי איפוא יהיה המיקל במקום חששא של איסור אם בעל שכל הוא. ועל דבר זה נאמר (משלי כג, ב) ושמת סכין בלועך, אם בעל נפש אתה ". (cache)

תגובות