כי תכנו בשבט - לא ימות

קוד: ביאור:משלי כג13 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כג13: "אַל תִּמְנַע מִנַּעַר מוּסָר; כִּי תַכֶּנּוּ בַשֵּׁבֶט, לֹא יָמוּת"

אם נער מבצע פשעים - אל תרחם עליו ואל תמנע ממנו ייסורים;   אם תכה אותו בשבט (מקל ייסורים), ייתכן שהוא יפסיק לפשוע, ולא ימות -

משלי כג14: "אַתָּה בַּשֵּׁבֶט תַּכֶּנּוּ, וְנַפְשׁוֹ מִשְּׁאוֹל תַּצִּיל"

אתה אמנם תכאיב לו כאשר תכה אותו בשבט, אבל זה יהיה לטובתו, כי אתה תציל את נפשו (חייו)  משאול (מוות כתוצאה מעוונותיו).

הקבלות

פסוקים אלה, לכאורה, ממליצים בפירוש להשתמש בענישה גופנית בחינוך הילדים. בניגוד לפסוקים מוכרים יותר כגון משלי יג24: "חוֹשֵׂךְ שִׁבְטוֹ שׂוֹנֵא בְנוֹ, וְאֹהֲבוֹ שִׁחֲרוֹ מוּסָר" (פירוט), כאן אי אפשר לפרש שהכוונה לשבט במשמעות מושאלת (משמעת, סמכות הורית וכו'), שהרי נאמר כאן תַּכֶּנוּ, ולכן ברור שה- שבט הוא מקל שמכים בו, וה מוסר הוא ייסורים.

לענ"ד, הפסוקים הללו מתייחסים במיוחד לדוד המלך, אביו של המחבר. שלושה מבניו הגדולים של דוד - אמנון, אבשלום ואדוניה - עשו מעשים רעים והיו ראויים למכות ואף יותר מכך. דוד ריחם עליהם, חשך מהם את השבט, וסופם שנהרגו:

 • אמנון אנס את תמר, בתו החורגת של דוד, שמואל ב יג21: "וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד שָׁמַע אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּחַר לוֹ מְאֹד", אבל חוץ מלהצטער - הוא לא עשה כלום, ובסוף אבשלום - אחיה של תמר - נקם בו והרגו.
 • אבשלום עשה לו מרכבה וסוסים וחמישים איש רצים לפניו, והתנהג כמלך מול עיניו של אביו, ודוד לא עשה כלום, וכשאבשלום ביקש רשות ללכת לחברון, עיר המלוכה הקודמת, שמואל ב טו9: "וַיֹּאמֶר לוֹ הַמֶּלֶךְ 'לֵךְ בְּשָׁלוֹם', וַיָּקָם וַיֵּלֶךְ חֶבְרוֹנָה". אבשלום אכן הלך לחברון ופתח משם במרד, שבסופו אבשלום נהרג.
 • גם אדוניה, בדיוק כמו אבשלום, עשה רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו, מלכים א א6: "וְלֹא עֲצָבוֹ אָבִיו מִיָּמָיו לֵאמֹר 'מַדּוּעַ כָּכָה עָשִׂיתָ', וְגַם הוּא טוֹב תֹּאַר מְאֹד, וְאֹתוֹ יָלְדָה אַחֲרֵי אַבְשָׁלוֹם", ובסוף שלמה, יורש העצר, הרג אותו.

אילו דוד היה מקיים את העצה שבפסוק זה, ומכה את ילדיו בשבט, ייתכן שהיה מציל אותם ממוות.

לעיון נוסף: עונשים גופניים - רק למי שאינו מסוגל לשמוע ביקורת;   על איסור האלימות בחינוך.

דקויות

נער -

1. "אל תמנע מנער מוסר מפני צעירות ימיו, כי בהכאתך אותו בשבט תשמרנו שלא ימות מיתת הגוף בלא ימיו, ושלא ימות החלק אשר בו שאפשר שישיג החיים הנצחיים" (רלב"ג).

2. "הנער... אל תמנע מאתו מוסר הראוי לנער, שהוא מוסר בשבט. כי תכנו בשבט לא ימות, ואין סכנה בהכאתו, וא"כ הדבר רחוק מהפסד וקרוב לשכר -" (מלבי"ם).

מצודת דוד

"כי תכנו" - אם תכנו בשבט הלא לא ימות בזה ורק הוא צער בעלמא

"מוסר" - הכאת שבט מוסר


" (מצודות)

" "אתה בשבט תכנו ". ותציל נפשו מההפסד והכליון והאבדון:   "(רלב"ג)

"


"אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל " שעל ידי כך תציל נפשו משאול מה שבהפך ימות מיתת הנפש:  

" (מלבי"ם)

"

מצודת דוד

"אתה" - הנה אתה תצערו בהכאת השבט ובזה תצילו מן השאול כי יכשיר מעשיו מוטב לו צער השבט מצער השאול

מצודת ציון

"משאול" - מגיהנם

" (מצודות)

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • אסופות החכמה: בן סירא: אל תמנע מנער מוסר אתה בשבט תכנו. כי תכנו בשבט לא ימות ונפשו משאול תציל. וכן גם מש' י" ג 24; י"ט 18; כ"ב 15; כ"ט 17; וכן במשלי אחיקר (שו' 82-81): אל תחסוך בנך מחוטר; אם לאו ... (cache)
 • לחנך במחשבה, הקשבה וענישה: 19 יולי 2008 ... אולם, גם בפסוק הבא נזכר מוסר, ושם ברור שהמשמעות היא ייסורים ושהפסוקים פונים אל האדם המייסר (משלי כג13-14): "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. (cache)
 • א: וכבר מצינו בספר משלי הוראות מעין נורמטיביות המצדדות באלימות נגד ילדים כאמצעי לענישה חינוכית, כגון: "חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר" (משלי יג, כד); "אל תמנע מנער מוסר, ... (cache)
 • חוק חינוך חובה: הרב נריה גוטל: ולא רק המקבילה, גם ההשוואה מלמדת על כך, כדברי שלמה עצמו, שם כב, טו: "אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו"; ושם כג, יג: "אל תמנע מנער מוסר כי תכנו ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- משלי פרק כג: ... לאמרי דעת: (יג) אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות: (יד) אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל: (טו) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני: (טז) ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים: ... (cache)
 • 'חושך שבטו שונא בנו'? / הרב נריה גוטל: ואף זאת יש לתמוה עליהם, מה יעשו הללו עם מקרא נוסף שבמשלי (כג, יג):7 " אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות", האם גם כאן ה'שבט' הממית[!] אינו אלא דיבורי ולא גופני? (cache)
 • [עריכה] בדברים לא ייווסר עבד: 14 פברואר 2012 ... גם בפרק כ"ג (י"ג): "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. (cache); Yeshiva.org.il- החינוך - מבט אל העתיד: "יסר בנך", מול: "בדברים לא יוסר עבד ". (cache)
 • חנוך אב ובן: אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. אתה בשבט תכנו, ונפשו משאול תציל. בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני... שמע אתה בני וחכם, ואשר בדרך לבך. אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר ... (cache)
 • שמאל דוחה וימין מקרבת: גם בפרק כ"ג (י"ג): "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל". ופירש במלבי"ם: "אולם הנער, הגם שאי אפשר לו לקבל אמרי דעת, ואי אפשר שיבא ... (cache)
 • משה ויהושע: ... מפני שהם בנו בכורו של הב"ה, ואוהבו מכל אומות... באותה שעה אמר הב"ה ליהושע, יהושע משה רבך הניחך במקומו, טול מקל הך על קדקדם, שנאמר אל תמנע מנער מוסר... (משלי כ"ג יג) ... (cache)
 • משלי - ללא ניקוד: ... לאמרי דעת: {יג} אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות: {יד} אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל: {טו} בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני: {טז} ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים: ... (cache)
 • , הצעות לשיפור החינוך לפי החלטות בכנסת: אל תמנע מנער מוסר גם כי יכנו לא ימות. כג, 13....מנהלים אינם יודעים בשוק התכניות הפרוץ מה מתאים להם, מה יעיל להם, מה נכון להם, וחלקם פשוט בוחרים לא לעשות בעניין הזה דבר. (cache)
 • קרן אור לימודי קבלה - רבי דוד קורן.0545-309-491 האתר הגדול המוביל...: כג,יג אל-תמנע מנער מוסר: כי-תכנו בשבט, לא ימות. כג,יד אתה, בשבט תכנו; ונפשו, משאול תציל. כג,טו בני, אם-חכם לבך-- ישמח לבי גם-אני. כג,טז ותעלזנה כליותי-- בדבר שפתיך, מישרים. (cache)
 • מניעת ענישה גופנית של ילדים- האתגר של זכויות הילד: ... לנפשך" (משלי כט, יז); "אולת קשורה בלב נער, שבט מוסר ירחיקנה ממנו" (משלי כב, טו); ביטוי חריף ביותר לגישה זו נמצא בפסוקים: "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט – לא ימות. (cache)
 • דוד מצווה את בניו ילידי: (יג) אל תמנע מִנַּעַר מוסר כי תכנו בשבט לא ימות: אזהרה לשפטיה השופט מפני נער: אל תמנע מוסר-יסורין מאבשלום אחיך ה"נער", מכות השבט שתכה אותו לא ימיתוהו בעוה"ז –. (יד) אתה ... (cache)
 • Parenting from the Torah, Week 6: Spare the Rod: Jul 28, 2011 ... יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך: אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו: אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות: אתה בשבט תכנו ונפשו ... (cache)
 • מעמד הילד בראיה היסטורית: 9 נובמבר 2011 ... " אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות, אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל". משפט המנמק חשיבות עונש גופני למטרה חינוכית. גם המדרש מאזכר התערבותה ... (cache)
 • סולחה - פורטל הגישור הישראלי - שימוש בכח של הורים כנגד ילדיהם: (37) וכן נאמר: "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשוט – לא ימות, אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל".(38) אולם ע"פ הפסיקה משנת 1991 שכיום שונתה, ההכאה צריכה להעשות במידה ... (cache)
 • מתימן יבוא - הלכות לימוד הילדים: ומגיל י"ב ואילך, מותר להכותם בכח{כא}. וכבר אמר החכם מכל האדם, אוֶלת קשורה בְלֶב־נָער, שֵׁבֶט מוסָר ירחיקנה ממנו{כב}. אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. אתה בשבט ... (cache)
 • ילדים בסיכון - ענישה, התעללות נפשית וגופנית והגבול שבניהם: כ. ך למשל. בספר משלי הוראות מעין נורמטיביות המצדדות באלימות נגד ילדים כאמצעי לענישה חינוכית.,. כגון.: ". חושך שבטו שונא בנו.,. ואוהבו שחרו מוסר. "19. ";. אל תמנע מנער מוסר ... (cache)
 • הילד היהודי המוכה בעת העתיקה: 11 פברואר 2002 ... כך למשל אנו קוראים: 'יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך' (משלי יט,יז); 'חושך שבטו שונא בנו' (שם יג,כד); 'אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות' (שם כג,יג); ... (cache)
 • העצמה בהורות: איך לצאת ממלכודת חוסר האונים ולהעצים את ילדיכם ואת עצמכם: שלבהדרישה. "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט ולאימות" (משלי, כג', 13). בין ההורה לבין הילד, לדרוש מהילד – פעמים רבות, גם כאשר הורים מאפשרים לילדיהם התנסויות עצמאיות, ... (cache)
 • החינוך במשנת חז"ל- מסורת וחידוש: 28 אוקטובר 2008 ... אל תמנע מנער מוסר מפני צעירות ימיו כי בהכאתך אותו בשבט תשמרנו שלא ימות. במילים אחרות - אין להירתע מכך שהילד קטן. כדי לחנכו צריך גם להכותו במידת הצורך. (cache)
 • העצמה בהורות – ליועצות | עמית בעין החורש: 8 פברואר 2012 ... " אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט ולא ימות" (משלי, כג', 13). בין ההורה לבין הילד, לדרוש מהילד – פעמים רבות, גם כאשר הורים מאפשרים לילדיהם התנסויות ... (cache)
 • Abstracts: נראה כי ההורים היהודים לא היו שונים מהנוכרים בקרבם ישבו, ועונשי הגוף כעונש חינוכי, היו גם מנת חלקם: בספר משלי י"ג, פסוקים י"ד-ט"ו, נאמר: "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ... (cache)
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: (כ"ב, טו) "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" (כ "ג, יג) "יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך (י"ט, יח). "בן חכם מוסר אביו, ולץ לא ... (cache)
 • משלי כג: אולם, גם בפסוק הבא נזכר מוסר, ושם ברור שהמשמעות היא ייסורים ושהפסוקים פונים אל האדם המייסר (משלי כג יג-יד): "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. אתה בשבט תכנו ... (cache)
 • חושֹך שבטו שונא בנו: וכבר מצינו בספר משלי הוראות מעין-נורמטיביות המצדדות באלימות נגד ילדים כאמצעי לענישה חינוכית, כגון: "חושׂך שבטו שונא בנו, ואוהבו שִׁחרו מוסר" (משלי יג, כד); "אל תמנע מנער מוסר ... (cache)
 • קטגוריה:דברים כא יח – ויקיטקסט: 24 יוני 2009 ... במובנו המדוייק, הוא ע"י הכאה, כמ"ש (משלי כג) אל תמנע מנער מוסר וגו' אתה בשבט תכנו. ובודאי אינו מדבר ממין זה מן המוסר, שזה פשיטא, שהלא מצווים לשחרו מוסר, ... (cache)
 • מדינת ישראל נ: ... ענישה שכזו, כהוראה נורמטיבית, מצוותית ומחייבת, למשל, עפ"י המקרא שבמשלי (כג' יג'): "אל תמנע מנער מוסר כי תכנו בשבט לא ימות" – ולדידם, אין אפשרות לפרש "שבט" כדבור בלבד, ... (cache)
 • פלא יועץ א – ויקיטקסט: 25 אוקטובר 2012 ... וכתיב (משלי כג יג יד) אל תמנע מנער מוסר, אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל. וכבר כתבו בעלי המוסר, שהנשים שמראין געגועים לילדים ומונעים אביהם מלהכותם, ... (cache)
 • פלא יועץ: וכתיב (משלי כג יג יד) אל תמנע מנער מוסר, אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל. וכבר כתבו בעלי המוסר, שהנשים שמראין געגועים לילדים ומונעים אביהם מלהכותם, עליהן הכתוב אומר ...
 • more "אל תמנע מנער מוסר ":
 • בדברים לא ייווסר עבד: גם בפרק כ"ג (י"ג): "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות. (cache); Yeshiva.org.il- החינוך - מבט אל העתיד: "יסר בנך", מול: "בדברים לא יוסר עבד". שתי בחינות לפנינו, בן ועבד. (cache)
 • רדק: כמו שמיסרין בני אדם בניהם בשבט וינגעו אותם בשבט מוסר לא להמיתם, כמו שאמר כי תכנו בשבט לא ימות ואל המיתו אל תשא נפשך, לפיכך אמר: אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן ואוכיחנו ... (cache)
 • הילד היהודי המוכה בעת העתיקה: ... הדוגמה הראשונה להורים המכים את ילדם ניתן לראות בחוק בן סורר ומורה המובא 5כיוצא בכך אומר החכם: 'יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות' (שם כג,יג); ... (cache)
 • הוריות יא ב – ויקיטקסט: 28 ספטמבר 2008 ... התם שבט - דהיינו מקל כמו כי תכנו בשבט לא ימות (משלי כג): והכא מחוקק - חכם: מתני' איזה הוא המשיח - שמביא פר בהוראה זה המשוח בשמן המשחה: ולא מרובה ... (cache)
 • more "כי תכנו בשבט לא ":
 • יחסי אבות ובנים בספר משלי: (כ"ב, טו) "אל תמנע מנער מוסר, כי תכנו בשבט לא ימות אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" (כ "ג, יג) "יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך (י"ט, יח). "בן חכם מוסר אביו, ולץ לא ... (cache)
 • more "תכנו בשבט לא ימות ":
 • [עריכה] לחנך במחשבה, הקשבה וענישה: 12 דצמבר 2011 ... אתה בשבט תכנו, ונפשו משאול תציל". לענ"ד, מסתבר שהמילה מופיעה באותה משמעות בשני הפסוקים הסמוכים. 3. אפשר גם לפרש מוסר = ביקורת ותוכחה, והפסוק ... (cache)
 • על איסור האלימות בחינוך / אביעד הכהן: אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" (משלי כג, יג-יד). גם בתקופת המשנה והתלמוד יש הדים ועדים לעובדה שהכאת ילדים לשם חינוכם הייתה מציאות היסטורית, אם כי כאן ניכרים ניצנים ... (cache)
 • ספר דרך עץ חיים: ואומר (שם כג יד): "אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל", שהיא הערלה ממש, שאמרו עליה (פסחים צב א): "הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר", כי היא ממש קבר, ממה שגורמת לה חשיכה ... (cache)
 • שמות ומושגים עבריים למקלות וקנים - Gilai Collectibles: 2. מקל-שוט לחבטה והכאה. "מתג לחמור ושבט לגו כסילים" משלי כו' 3. "וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט" שמות כא' 20. "אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" משלי כג' 14. (cache)
 • ?' חושך שבטו שונא בנו ' ' הלכה למעשה 'ל' הלכה 'בין: הכאת ילדים הלכתית - לדר: ובהתעללות גרידא מדובר.,. אזי מעולם לא הותרה ההכאה.,. ולעיתים אף נענשו עליה.,. גם בימים. קדמונים. שאלה של פרספקטיבה. 7. וראה גם שם כב.: "טו,. אתה בשבט תכנו ונפשו משאול ... (cache)
 • ספר דרך עץ חיים: ואומר (שם כג יד): "אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל", שהיא הערלה ממש, שאמרו עליה (פסחים צב א): "הפורש מן הערלה כפורש מן הקבר", כי היא ממש קבר, ממה שגורמת לה חשיכה ... (cache)
 • more "אתה בשבט תכנו ונפשו ":
 • היחס לענישה ודרכי הענישה במקורותינו: התייחסות כזו נמצאת במשלי כג, יד: "בשבט תכנו ונפשו משאול תציל ", והיא מורה על גישה חיובית ביותר לתפקידו של ה'שבט' ככלי חינוכי. המסקנה המתבקשת מהתייחסות חיובית זו הנה כי ... (cache)
 • גמול וצדק: "בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" (משלי כ"ג, יד). מדרשי חז"ל מדגישים לעתים את הנקודה הזו: "'חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר'. בנוהג שבעולם אדם שאומר לו חברו פלוני הכה ... (cache)
 • ענישה: "בשבט תכנו ונפשו משאול תציל" (משלי כ"ג, יד). מדרשי חז"ל מדגישים לעתים את הנקודה הזו - התועלת שבעונש לשיפור אישיותו של הנענש: "'חושך שבטו שונא בנו, ואוהבו שחרו מוסר'. (cache)
 • more "תכנו ונפשו משאול תציל ":

תגובות