שפתיים יישק

קוד: ביאור:משלי כד26 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי כד26: "שְׂפָתַיִם יִשָּׁק מֵשִׁיב דְּבָרִים נְכֹחִים"

- שופט שיש לו אומץ להתווכח עם הרשע ו להשיב (לענות) לו דברים נכוחים (ראויים והגיוניים), ראוי להיות מנהיג, שעל-פי מוצא שפתיו יישק כל דבר.

- בסופו של דבר, גם העבריין עצמו יודה למי שהוכיח אותו על חטאיו, ישק את שפתיו וישיב לו באהבה על דברי התוכחה הנכוחים והישרים אשר החזירו אותו בתשובה.

דקויות

הביטוי שפתיים יישק נזכר בתלמוד (בבלי גיטין ט.), והוא מקובל עד היום כביטוי שֶבַח לאדם שאמר דבר חכם במיוחד. המפרשים פירשוהו בכמה דרכים: 

1. על-דרך הפשט: "השפתיים שלך אמרו דבר כל-כך חכם, עד שראוי לנשק אותן" (מעין הביטוי "פה מפיק מרגליות"): "ראוים כל שפתים לנשקו" (רש"י, מלבי"ם), "האיש המשיב דברים נכוחים וישרים הוא אהוב אצלם כאילו נשקם בפיהם, כי השקר שנוא והאמת אהוב" (רלב"ג).

2. על-דרך הרמז: "כשאדם אומר דברים נכוחים, אותם שסביבותיו משיקין שפתותיהם זו לזו, ששותקין ואין יודעים מה להשיב" (תוספות שם);   "הרשע הזה ישק שפה העליונה בתחתונה ולא יפתחם לדבר עזות מול המוכיחים" (מצודות).

3. על-דרך הדרש: "שמיתתם תהיה בנשיקה, לפי שעשו נחת רוח אל השכינה, להוכיח את בניה להחזירם למוטב" (רמ"ד וואלי פירוש ראשון).

4. ועל-דרך הסוד: "זוכה לנשיקות של אהבה, הבאות מאישה לבעלה; ומה שאמר 'נכוחים' (ולא 'נכונים'), לרמוז שזה גורם זיווג שלם של זכר ונקבה, שעל-ידו תורה שבעל-פה באה לנוכח פני בעלה שהוא תורה שבכתב... וכאשר עשה כן ייעשה לו, ולכן שפתיים יישק ממש" (רמ"ד וואלי פירוש אחרון).

5. לענ"ד, הנשיקה היא משל לאהבה וחיבור - ההיפך משנאה ופירוד. הפסוקים הקודמים (פסוקים 23-25) קבעו, שאסור לשופט להתייחס בסלחנות לרשעים ולהגיד להם שהם צדיקים, אלא עליו להוכיח אותם על כל עוונותיהם. השופט עלול לחשוב, שהתוכחה תגרום לשנאה ולקרע בעם, אולם הפסוק קובע שזהו מצב זמני בלבד - בסופו של דבר, רק משפט צדק יביא לאהבה ולחיבור, "שפתיים יישק".

הקבלות

הביטוי יישק נאמר גם על יוסף, בראשית מא40: "אַתָּה תִּהְיֶה עַל בֵּיתִי, וְעַל פִּיךָ יִשַּׁק כָּל עַמִּי; רַק הַכִּסֵּא אֶגְדַּל מִמֶּךָּ"; שם הוא מציין שלטון ושררה. ייתכן שיש כאן רמז, שרק היודע להשיב דברים נכוחים, ואינו פוחד להוכיח את הרשעים, הוא הראוי להיות מנהיג.

דוגמה למוכיח שקיבל נשיקה הוא יתרו, שמות יח7: "וַיֵּצֵא מֹשֶׁה לִקְרַאת חֹתְנוֹ, וַיִּשְׁתַּחוּ, וַיִּשַּׁק לוֹ...".

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • שפה שפתים: דתניא כשנאמרו דברים לפני ר' יוסי קרא עליו המקרא הזה שפתים ישק משיב דברים נכוחים. (גיטין ט א). והא איתמר חסמה בקול והנהיגה בקול, ר' יוחנן אמר חייב עקימת פיו הוי מעשה, ר"ל  ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - שמעון בר יוחאי;: ר' יוסי חברו אמר עליו: שפתים ישק משיב דברים נכחים (גיטין ט'.), איסי בן יהודה אמר: ר"ש שנה הרבה ומשכח קמעא ומה שהוא משכח סובין של משנתו (שם ס"ז. אדר"נ פי"ח). אמרו עליו כדאי  ... (cache)
 • פרשת שבוע והפטרה: ר' יוסי חברו אמר עליו: שפתים ישק משיב דברים נכחים (גיטין ט'.), איסי בן יהודה אמר: ר"ש שנה הרבה ומשכח קמעא ומה שהוא משכח סובין של משנתו (שם ס"ז. אדר"נ פי"ח). אמרו עליו כדאי  ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: חזר משה להוכיח את ישראל ואמר להם: עכשיו אתם בנוולכם, שנאמר: ממרים הייתם. שמע הקב" ה תוכחות של משה, א"ל: שפתים ישק משיב דברים נכוחים. א"ר אליעזר: משה הטיח דברים כלפי   ... (cache)
 • ילקוט שמעוני - דברים: ד"א אלה הדברים זש"ה שפתים ישק משיב דברים נכוחים, משל לחכם שהיה נשוי קרובתו חטאה עליו טרדה והוציאה מביתו, בא שושבינו ובקש ממו להכניסה בשביל אבותיה, א"ל לך אמור לה  ... (cache)
 • אזמרך בלאמים - האם יש ערך ללימוד תורה מתוך גישה חילונית?: ואותן תולדות של חידושי תורה אשר ימצא – הן בדרוש או בסוד או ברמז או בפשט – אם אינם מתנגדים לתורה שבעל פה, הן המה ארבע שלחן ערוך אשר בידינו, אזי " שפתים ישק משיב דברים   ... (cache)
 • (חליפת מכתבים) / אברהם מאפו: ... אקשיב לנעימות ידידנו איש החמודות החכם מהר"מ וואלפזאהן, אשר עודנו כמו אז כן עתה מדבר נגידים באמרות טהורות, אמרי נעם, משיבי נפש שומעיהם, שפתים ישק משיב דברים נכחים. (cache)
 • ערוץ מאיר - שיעורים מבית המדרש האומר לרשע צדיק אתה, הרב ליאור אנגלמן: המשך הפסוק מתאים להפליא: "שפתים ישק משיב דברים נכוחים" (שם כו). בעלי התוספות מפרשים את הפסוק כך: "כשאדם אומר דברים נכוחים, אותם שסביבותיו משיקין שפתותיהם זו לזו,  ... (cache)
 • מרן ראש הישיבה, אתמול - "שונאי הדת רוצים לעשות עוד גזירות על לומדי תורה": 9 אוגוסט 2013 ... שפתים ישק משיב דברים נכוחים. ל"ת. פני מרן. לפני 9 ימים. פני מרן | לפני 9 ימים. +1להגיב. 1. למה גזירות? בסה"כ רוצים שיתפרנסו. מוישע. לפני 9 ימים. ולא ישימו 25  ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- משלי פרק כד: ... במשפט בל טוב: (כד) אמר לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים: (כה) ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב: (כו) שפתים ישק משיב דברים נכחים: (כז) הכן בחוץ מלאכתך ועתדה  ... (cache)
 • תולדותיו של רבי שמעון בר יוחאי: רבי יוסי אמר עליו: "שפתים ישק, משיב דברים נכוחים". רבי יוחנן אמר עליו: "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו". עוד מובא בגמרא שאמרו עליו: "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו  ... (cache)
 • ו. הרב עובדיה יוסף: וכתב ע"ז: שפתים ישק משיב דברים נכוחים. וכ"ה בכסף משנה בהקדמתו לספר היד החזקה. ע"ש. וע' בסוטה (כב) המורין הלכה מתוך משנתן הרי הן מבלי עולם. וכ' המהרש"א בח"א שם, וז"ל:  ...
 • Rav Edelstein: Attackers of Chareidi Soldier Are Thugs and Fools...: Jul 14, 2013 ... שפתים ישק משיב דברים נכוחים! A gevaldigeh klorikeit, right on the mark, Daas Toirah! יישר כחו וחילו. 11. Comment from Sam Time July 14, 2013 at  ... (cache)
 • בלעדי • "הרב יעקב יוסף לא חזר בו, כל האמצעים במלחמה נגד האפליה כשרים...: 17 אפריל 2013 ... מצטרף לכל האמור בתגובה מס' 42 פשוט כל מילה מיותרת, ממש '' שפתים ישק משיב דברים נכוחים''. עכשיו אני מבין למה לא מקבלים ספרדים שכמוך למוסדות אשכנזים,  ... (cache)
 • דף קשר מספר 394 - פרשת קרח: דבריו - "שפתים ישק משיב דברים נכוחים" (משלי, כ"ד, כו). [4] לגבי ניגוב ללא מגבת, יש השלכות אקטואליות בייבוש ע"י מפזר אוויר. בשו"ת אז נדברו (ח"ח, סימן נ"ב) חשב בתחילה לאסור, אך  ... (cache)
 • הטקסט [אלוף בצלות]: ... ליקר בתבל כלה, – / הבה, נשיבנו מנחה חלף השום וננצל! / הטרם תדעו מה-הוא? –. הלא הוא הבצל! הדבר יצא מפי החרטם – והזקנים כף מוחאים: / שפתים ישק משיב דברים נכחים! (cache)
 • קורות ימי חייו גדולתו וקדושתו כוחו ועוצמתו ממקורות התלמוד מדרשים והזוהר...: רבי יוסי קרא על רבי שמעון המקרא הזה: "שפתים ישק משיב דברים נוכחים. דהיינו, ראוי הוא לנשיקה. וכן כשאדם אומר דברים נכוחים, אזי השומעים הסובבים אותו משיקים שפתותיהם זו לזו   ... (cache)
 • משלי - ללא ניקוד: ... לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים: {כה} ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב: { כו} שפתים ישק משיב דברים נכחים: {כז} הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך:   ... (cache)
 • קהלת. שלמה המלך: כד,כו שפתים ישק; משיב, דברים נכחים. כד,כז הכן בחוץ, מלאכתך--ועתדה בשדה לך; אחר, ובנית ביתך. כד,כח אל-תהי עד-חנם ברעך; והפתית, בשפתיך. כד,כט אל-תאמר--כאשר עשה-לי,   ... (cache)
 • ג,ד: פי שאין שם אלא אותה שדה ואותה העיר זכה. עבד זה בנכסים וקנה עצמו בן חורין וכשנאמרו דברים לפני ר. 'יוסי אמר.) משלי כד. (. שפתים ישק משיב דברים נכוחים. מסכת פיאה פרק ב.,ב.
 • ירושלמי - מסכת פיאה: דף יט,ב פרק ג הלכה ז גמרא רבי יסא בשם ר"א שייר מטלטלין לא עשה ולא כלום אני אומר גופו שייר: וכשבא מעשה לפני רבי יוסי אמר (משלי כד) שפתים ישק משיב דברים נכוחים:  ... (cache)
 • ר' שמעון בר יוחאי - צמחי מרפא |שמנים צמחיים| קוסמטיקה טבעית | מרפא הבושם: רבי יוסי אמר עליו: "שפתים ישק, משיב דברים נכוחים". רבי יוחנן אמר עליו: "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בפניו ושלא בפניו". עוד מובא בגמרא שאמרו עליו: "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו  ... (cache)
 • darce haim דרכי חיים: שפתים ישק משיב דברים נכוחים! הפכתם ממש את הקערה על פיה! כבוד הרב שלום מזמן לא הרגשתי גאווה, והזדהות עם חבר כנסת כלשהו כמו שהזדהיתי אתך היום. אני גאה שיהודי חרדי  ... (cache)
 • more "שפתים ישק משיב דברים ":
 • רבי שמעון בר יוחאי: "שפתיים ישק משיב דברים נכחים ". "כדאי עליו, הוא רבי שמעון בר יוחאי, לסמוך עליו בפניו ושלה בפניו". * ספר הזוהר הוא ספרם המרכזי של המקובלים. הקבלה= תורת הסוד והמיסטיקה  ... (cache)
 • more "ישק משיב דברים נכחים ":

תגובות