ארבעה מקורות לחיים

קוד: מקור חיים= בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל:

למחיקה - ראו מקור.

תגובות