מוסר אב בספר משלי

קוד: מוסר אב בספר משלי בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: התחלה בלבד

בכמה פסוקים בספר משלי נזכר הביטוי "מוסר אב":
למה דווקא "מוסר אביך" ו"תורת אמך" ולא להיפך?

אולי הסיבה היא, שהמושג "מוסר" משמעו "ייסורים" או "מתיחת ביקורת שיש בה ייסורים". בדרך כלל, האב נוטה יותר לייסר - למתוח ביקורת שיש בה איומים והכלמות; בעוד שהאם היא עדינה יותר, ונוטה ללמד תורה בדרכי נועם.

אולם ישנו פסוק אחד שבו דווקא האם היא המייסרת:


תגובות