עושר מביא לעקשנות

קוד: עושר מביא לעקשנות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: יעל, אראל

אל:

למחיקה - התוכן עבר ברובו לכאן: http://www.tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mj-30-08.html

תגובות