*** אזהרה: המאמר בדף זה הוא התחלה בלבד. אם תעזרו לגמור אותו - תבורכו! ***

חכם-לב בספר משלי

אל: התחלה בלבד

קוד: חכם-לב בספר משלי

למחיקה - עבר לכאן: http://www.tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim1/xkmlv.html

תגובות