תוכחה למי ששר שירים לועזיים בארץ ישראל

קוד: תוכחה למי ששר שירים לועזיים בארץ ישראל בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 9

איך נשיר שיר נכר על אדמת ה'?!

הפסוק הזה לא נכתב בתנ"ך, כי בימי התנ"ך לא האמינו שמישהו ירצה לשיר שירים לועזיים בא"י. אז המצב היה הפוך – הגויים ביקשו מהלויים שיצאו לגלות " שירו לנו משיר ציון "! (תהלים קלז 3), והם סרבו ואמרו -- " איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר?! "..

תגובות