שיטפון של שיבת ציון

קוד: ביאור:תהלים קכו4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים קכו4: "שׁוּבָה ה' אֶת שבותנו[שְׁבִיתֵנוּ] כַּאֲפִיקִים בַּנֶּגֶב"

המשורר מבקש מה' שישיב את שיבת ציון כאפיקים בנגב. מה משמעות המשל?

1. הנגב הוא ארץ יבשה - משל לגלות שבה עם ישראל "מיובש" ואינו יכול להתפתח; האפיקים הם נחלי מים המרטיבים ומחיים את הנגב ומאפשרים לצמחים לצמוח - משל לגאולה שבה עם ישראל ייוושע ויוכל לצמוח בארצו (ע"פ רש"י, רד"ק, אבן עזרא).

לפי פירוש זה, ניתן לקשר את המשל לפסוק הבא, תהלים קכו5: "הַזֹּרְעִים בְּדִמְעָה - בְּרִנָּה יִקְצֹרוּ": כמו האפיקים בנגב הגורמים לכך שהזורעים בדמעה יקצרו ברינה - כך שיבתנו לציון תאפשר לנו, עם ישראל, לקצור ברינה את כל מה שזרענו בגלות בדמעה: "כאפיקי מים בארץ יבשה, שמלחלחין אותה, כך נהיה מרטיבין בשובך את שבותינו;    כאשר הזורעים בארץ ציה בדמעה דואגים שמא לא תצמח, ברנה קוצרין על ידי אפיקי המים כשהם משולחין בה" (ע"פ רש"י).

2. מעבר לכך, האפיקים בנגב הם משל להפתעה: "יבקש המשורר שיעשה ה' שתהיה התשועה בדבר חדש אשר לא קוו עליה, והוא מה שיביא הגאולה קודם הזמן... ידמה למי שזרע בארץ נגובה שכבר התיאש למצוא שם פרי תבואה, ופתאום באו אפיקי מים והשקו את פני האדמה, ובבוא לקצור נהפך אבלו לששון, שזה דבר שלא קוה עליו" (מלבי"ם).

3. אולם ייתכן שהמשל מתייחס בפרט לנגב של ארץ ישראל, והאפיקים הם לא סתם נחלי מים אלא "מים כבירים הניגרים בחוזק" (המאירי, וכן אבן עזרא ו מצודות), כלומר, שיטפונות.

לנחלים שבנגב ישנה תכונה מיוחדת: הם יכולים להיות יבשים או לזרום בנחת במשך זמן רב, ואז, בעקבות ניקוז של מי גשמים שירדו בכלל במקום אחר, הם מתמלאים בבת אחת במים שוטפים, ראו למשל את  השיטפון בנחל ממשית.

שיבת ציון התנהלה באיטיות, בזרם חלש של עולים מעטים, אולם המשורר ביקש שיבוא שיטפון של עולים רבים (ע"פ יוסף ברסלבי).

והבקשה אכן התממשה בימינו: לאחר זרימה חלשה של עולים שבאו לארץ במשך מאות שנים, לאחר הקמת המדינה הגיע לארץ שיטפון של עולים שהגדילו את מספר היהודים בארץ פי 3, כאפיקים בנגב.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • בשוב ה' את שיבת ציון: מבחינה גיאוגרפית מעניינת אותנו בעיקר התפילה " שובה ה' את שבותנו כאפיקים בנגב", ומאליה מתעוררת השאלה: היש מקום לבאר תפילה זו לאור הסתכלותנו הבלתי-אמצעית בטבע ארצנו, ... (cache)
 • הגדיל ה' לעשות עם אלה - הגדיל ה' לעשות עמנו: שובה ה` את שבותנו - כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה - ברינה יקצורו.... (cache); CHABAD in ISRAEL צעירי חב"ד - שיחת השבוע<BR>: 5 מרץ 1999... בגוים הגדיל ה' לעשות עם ... (cache)
 • תנ"ך/חומר הלימוד בתנ"ך לבגרות/נושא בחירה: חורבן גלות וגאולה/תהילים פרק...: כתיב: "שובה ה' את שבותנו ", כלומר מבקשים מה' שישם לארץ. מהמילה שבות. קריא: שובה ה' את שביתנו", כלומר מהמילה שבי, פרושה גלות. פסוק זה מרמז שעדין כי בתחילת שיבת ציון לא ... (cache)
 • סודו של ספר איוב: שלנו. הביטוי מופיע כמה פעמים בתנ"ך. מעניין שבכל מקום יש קרי וכתיב. "שובה ה' את שבותנו " קוראים "שביתנו". "את שבית איוב" קוראים "את שבות איוב". זה מופיע הרבה פעמים בתנ"ך, ... (cache)
 • מאגר ניבים, ביטויים ופסוקים: שובה ה' את שבותנו (שביתנו) כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה ברינה יקצורו ". המשמעות בימינו: בפתגם הזורעים בדמעה...הרעיון הכללי הוא שפעולת החקלאי הזורע מלווה בחשש כבד ... (cache)
 • יום העצמאות: "הוי ארצי מולדתי... מדינה שלי": "שובה ה' את שבותנו (שביתנו) כאפיקים בנגב. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו. הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע. בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו". "שיר למעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו ... (cache)
 • הידעת את הארץ – ויקיפדיה:... בן-ציון לוריא, נוף האדם בגליל (כרך ו), דבר, 27 בנובמבר 1964, המשך [ההמשך אנכי]. מן הספר: שני קטעים מכרך ב' של הספר, באתר "דעת": נס השלו במדבר · שובה ה' את שבותנו  ... (cache)
 • לימוד עצמי של תקופת שיבת ציון: הסבר את הביטויים "בשוב ה' את שיבת ציון"(1) "שובה ה' את שבותנו "(4). לביטוי "בשוב ה' את ציון" קיימים שני פירושים, האחד הוא כי ביטוי זה מציין זמן עבר, כאשר השיב ה' את ציון היו אנשי ... (cache)
 • מצבם הכלכלי של הגולים בבבל: מכאן יובהר לנו אחד הפסוקים במזמור, המוסר לנו את תפילתם של חולמי שיבת ציון: "שובה ה' את שבותנו כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה – ברנה יקצורו" (תהלים קכו, ד-ה), כי גם בגלותם ... (cache)
 • ynet לא נסחפת בכלל! יומיים של טיול בשיטפון הגדול - תיירות: 19 ינואר 2010 ... שובה ה' את שבותנו כאפיקים בנגב (לת). ‏(20.01.10). 47. חוויה. ד. ‏(20.01.10). 46. לכל הטוקבקיסטים השלילים... רועי ‏(20.01.10). 45. וואו איזה מדהים לראות את ... (cache)
 • פיוטים ותפילות: שכון כמאז באהלנו בהילולא דבר יוחאי, שובה ה' את שבותנו בזכות אדוננו בר יוחאי. אשרינו. תעלינו בשמחה לארצנו בהילולא דבר יוחאי, תבנה לנו מקדשנו בזכות אדוננו בר יוחאי. אשרינו. (cache)
 • more "שובה ה' את שבותנו ":
 • התפילה:... לעשות עם-אלה: הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים: שובה יהוה את-שבותנו כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה ברינה יקצורו: הלוך ילך ובכה נושא משך-הזרע בא-יבוא ברנה נושא אלומותיו:. (cache)
 • שיר המעלות ותפילות לרפואה: לעשות עם אלה: הגדיל יהוה לעשות עמנו היינו שמחים: שובה יהוה את-שבותנו כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה. ברנה יקצרו: הלוך ילך ובכה נשא משך-הזרע בא יבוא. ברנה נשא אלומותיו: ... (cache)
 • מצבם הכלכלי של הגולים בבבל: מכאן יובהר לנו אחד הפסוקים במזמור, המוסר לנו את תפילתם של חולמי שיבת ציון: "שובה ה' את שבותנו כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה – ברנה יקצורו" (תהלים קכו, ד-ה), כי גם בגלותם ... (cache)
 • פתרון הבחינה בתנ"ך 2 יחידות לימוד - קיץ 2010: את שבותנו כאפיקים בנגב. "(. פס.). 4'. נחמיה מבקש מה. 'להושיע את עם ישראל ממצבו הקשה. "תהי נא אזנך קשבת... לשמוע אל תפילת עבדך... על בני ישראל עבדיך. "(. פסוק.).6.)2(.
 • פרק שישי.doc: יהוה את-שבותנו כאפיקים בנגב: הזרעים בדמעה. ברינה יקצורו: הלוך ילך ובכה נושא משך-הזרע. בא-יבוא ברנה נושא אלומותיו: "מי שברך" לחיילי צה"ל: מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב ... (cache)
 • למאמר: את שבותנו כאפיקים בנגב. ים רעהזֹ/. בדמעה ברנה יקצֹ. / רו. הלוך ילך ובכה נושא מֶ. שֶׁ. ך הזרע. א יבֹבֹ. א ברנה נֹ. שא."תיומֹאלֻ. 8. קבוצת אום ג. 'וני מייצגת אפוא.,. בכוחם של זכרי  ... (cache)
 • more "את שבותנו כאפיקים בנגב ":

תגובות