שורשים שבהם האות י מתחלפת לפעמים באות א

קוד: א=י בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות