איכ=היכ

קוד: איכ=היכ בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות