דעכ=זעכ

קוד: דעכ=זעכ בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות