עלל4

קוד: עלל4 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות