גזר=גרז

קוד: גזר=גרז בתנ"ך

סוג: עלשורש_סדר

מאת:

אל:

תוספות ותגובות