שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות ש=ת

קוד: ש=ת בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות