שורשים עם משמעות דומה, בחילוף בין אותיות כ=ק

קוד: כ=ק בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות