נבח=נפח

קוד: נבח=נפח בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות