נקב1

קוד: נקב1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות