נתס=נתצ

קוד: נתס=נתצ בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות