קפד=קפז

קוד: קפד=קפז בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות