ס

קוד: ס בתנ"ך

סוג: אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות