סבכ=שׂבכ

קוד: סבכ=שׂבכ בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות