סחש=שחס

קוד: סחש=שחס בתנ"ך

סוג: עלשורש_סדר

מאת:

אל:

תוספות ותגובות