חול=חיל1

קוד: חול=חיל1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות