יעל2

קוד: יעל2 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות