זעק=צעק

קוד: זעק=צעק בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות