תכונות אופי

קוד: תכונות אופי בתנ"ך

אומץ

אוֹן

אורך ימים

איולת

אֱיָל

אֱיָלוּת

אכזריוּת

אֵלֶם

בינה

בכוֹרה

בֹר

גֵאָה

גאוה

גאון

גבהות

גבורה

גֵהָה

גודל לבב

הדָר

זדון

זדון לב

זוקן

זִקנה

חוסן

חִין

חכמה

חלושה

חֵן

טֹהַר

טהרה

יופי

יכולת

יֹשר

כבוד

כוֹח

כסילות

כסֶל

כִסלה1

כשרון

מר נפש

נבלוּת

נקיון כפיים

סכלות

עוצם

עושר

עֹז

עין רעה

עיקשות

ענְוה

ענָוה

עֹני

עֵצָה

עצלה

עצלות

עצלתיים

ערמה

פתיות

צעירה

קצר אפיים

קצר יד

קצר רוח

רום לב

רום עיניים

רֹע

רֶשַע

רִשְעָה

שחַץ[מ]

שׂיבה

שׂכֶל

שרירות

שרירות לב

תבונה

תושיה

תֹם

תֻמה

תוספות ותגובות