קרסול, עקב אכילס

קוד: קרסול, עקב אכילס בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

נשלח ב16:29:02  17.08.2004, כתגובה ל: קרסל

תרחיב – צ ע ד י - תחתני ולא מעדו – ק ר ס ל י: (שמואל ב כב' לז')

קרס-ול מקביל לעקב, שרש המלה הוא קרס, כמו באנגלית ankle (= אנקול, וו, קרס)

יש סיפור מפורסם במיתולגיה על הגבור אכילס
כשהיה תינוק, אמו תטיס הטבילה אותו בתוך האש / נהר סטיקס
וכך חיסנה אותו בפני כל פגיעה, מלבד העקב שלו
היות שהיא הטבילה אותו כשהיא אוחזת בעקבו
ואכן הוא נהרג על ידי פאריס ששילח חץ בעקבו

הביטוי עקב אכילס = נקודת תורפה, הוא ביטוי ידוע מפורסם

למעשה מקור שמו הוא עיברי עקיל(ס) = עקב

ביהדות מפורסם שמו של עקילס הגר שתרגם את התורה ליוונית
והוא מזוהה עם אונקלוס מתרגם התורה לארמית

עקב = עקיל(ס) = אונקלו(ס) (ankle)

העברית מבוססת למעשה על שורשים דו עיצורים (ולא תלת עיצורים)
וכל תוספת אות נועדה להרחבת משמעות המלה, כך גם עם השורש "עק"

עק-ב, עק-ד, עק-ל, עק-ם, עק-ן, עק-ש!, לכולם משמעות דומה

עקד = לעקוד = לקשור, אבל רק בקשר לכפות רגלים (עקבים)
עקש, היום משמש ל"עקשנות", אבל השרש המקראי עקש = עקום

דברים לב ה: שחת לו לא בניו מומם דור – ע ק ש - ופתלתל:

כאמור העקב הוא סמל לחולשה, שמו באנגלית heel
נגזר מעברית חיל / חלחלה = חולשה, פחד

יעקב נקרא כך על שום אחיזתו בעקב אחיו:
ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב.. (בראשית כה כו)

יעקב נקרא גם ישראל, בנוסף למדרש ההסבר לשינוי השם בתורה:
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל (בראשית לב כט)

אפשר לגזור את השם ישראל בשני אופנים
1. ישראל = ישר, ההיפך מיעקב (עקום)
2. ישראל = אשור = עקב = יעקב

אשור הוא מלה נרדפת ל(כף)-רגל, (עקב)
תהלים מ ג: ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע – ר ג ל י - כונן - א ש ר י:

תגובות