חגלה = סנור (שונאר)

קוד: חגלה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

במדבר כו33: "וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה"

לפי חרסי שומרון, מקובל לייחס את נחלת חגלה לאזור יציד (מצפון להר עיבל)

לפי דעתי חגלה = סנור, סנור הוא הישוב הכי חשוב באזור ועל שמו מרג' (עמק) סנור

סנור נגזר לדעתי משונאר = חגלה בערבית

--

אגב, בעניין צלפחד אבי חגלה

בעבר כתבתי שלפי נוגה הראובני צלפחד – צלף קוצני

אבל נראה לי כעת שצלפחד – קוץ - שוכה

מלכים א ד10: "בן חסד בארבות לו שכה וכל ארץ חפר "

חפר היה אבי צלפחד

תגובות