תגובה על: במה היה בית המקדש השני קטן מבית המקדש הראשון?

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 15:55:56  19.10.2006, כתוספת/תגובה ל: במה היה בית המקדש השני קטן מבית המקדש הראשון?

דברי המלאך גבריאל (בשליחות המלאך "אבישי") מתועדים בחזון דניאל (ט') להודיע מדוע יהיה כבודו של המקדש השני "פחוּת" מכבודו של המקדש הראשון (ולא רק בגלל האבן והעץ ממנו נבנה)...

דניאל (ט') ערך את חשבון הימים המיועדים לסיים את תקופת החורבן שקצבה 70 שנה עד לבניין המקדש - כמתועד בנבואת ירמיה (כה' 11) - ובתחינתו פנה דניאל לאלהים כי יסכים להגשים את הנבואה ולאפשר את בניין הבית לשם קודשו...

ברור היה לדניאל כי הוצאת "לוחות הברית" מכספת "האבן הראשה" - אותה אמור היה להוציא זרובבל בן-שאלתיאל, כמתועד בנבואת זכריה (ד') - הוא התנאי הראשון להתגשמות הנבואה בהסכמת האלהים לשכן את שם קודשו במקדש...
והיה ותנאי זה יתממש כאשר יהושוע הכהן הגדול יקבל לידיו את "לוחות הברית" ייבנה המקדש להיות "בית תפילה לכל העמים"...

בשנת -518 לפנה"ס ידע דניאל (ט' 1) "בשנת אחת לדרייוש" [(יא' 1) כשר ראשון "מעוז" למלך דרייוש] כי הרשיון שהוציא כורש מאשר את בניין המקדש בתנאים של תכנית פרסית כמתועד בספר עזרא (ו' 3) במגמה לשאת תפילות לשלום המלך הפרסי. אין ספק כי דניאל היה מעורב בעצה ודעת למלך דרייוש להוציא רשיון מחודש לבניין המקדש על סמך הצו שנתן כורש...

אולם, אז הופיע המלאך גבריאל והודיע לדניאל (ט') על גורל חדש שהוכתב ליהודים הסוררים - אלה שישבו ביהודה בפרס ובבבל (אלה שמאסו בתורת משה) ואימצו לעצמם את אמונות ההבל הבבליות בקיומו של העולם הבא ובתקווה להגיע אל "תחיית המתים" - ועיקרו של הגורל החדש בביטול נצחי של תקומת מלכות בית דוד "יכרת משיח ואין לו" (ט' 26)...

כלומר, דניאל ידע כי זרובבל לא יוכל להוציא את ה"אבן הראשה" ובכך ינותק קשר האמת בין אלהים ואהוביו המואסים בו למשך 2300 שנים של "זעם"...
לפי-כך, "לוחות הברית" נשארו בקבר - כמתועד "עד מתי קץ הפלאות" (יב') "וככלות נפץ יד-עם-קודש תכלינה כל אלה" כדברי "האיש לבוש הבדים" הוא המלאך "אבישי"...

על-כן, בתנאי הגורל החדש - הבית השני היה בית חסר כבוד - "לוחות הברית" לא שכנו בדביר המקדש וצורת הבית לא הייתה בו צורת [אמונה]=[9+7+5] (ראה קובץ "עמוד הימין") כמתחייב בחופף (ראה קבצי צילומי השירטוטים) לתכנית הבית שקיבל יחזקאל (מ'-מה') - אלא הבית נבנה בתכנית פרסית לשביעות רצונו של דרייוש כמצוות כורש...

בימי מלכות החשמונאים בנה המלך הורדוס (האדומי המגוייר) מקדש מפואר כאשר על שער הכניסה התנוסס הנשר הרומי ובמרכזו ניצבה "אבן השתייה" (בה שמורים כבכספת "לוחות הברית") וכידוע טיטוס קיסר רומא החריב את המקדש הזה (בשנת 70 לספירת הנוצרים)...תגובות