חרב פיפיות

מאת: אביתר כהן

אל: evycohen @ walla.com

נכתב ב: 07:11:45  29.05.2007, כתוספת/תגובה ל: הגדרה: חרב, חרב פיפיות

לא ברור לגמרי מהות חרב פיות / פיפיות / שני פיות
אבל יתכן שהכוונה לחרב צרה – דקה (וקטנה)
פיה / פה / פתח – סוג של חרב
שהיום כנראה נקרא סיף , מלשון סף – פתח (?)

מיכה ה5 :
" ורעו את ארץ אשור בחרב  
    ואת ארץ נמרד בפתחיה  
      והציל מאשור
       כי יבוא בארצנו
        וכי ידרך בגבולנו "

מה שכתבתי היה יכול להסביר את הרעיון אם היה כתוב חרב פיות / פיפיות..
אבל "שני פיות" ? ..
גם לא ברור לי עדיין אם זה באמת המשמעות המקורית של סיף – חרב צרה ודקה..
יתכן ש"שיסוף" מלשון סיף , וקשה לשסף בסיף של היום..
אבל אולי "שיסוף" זה מלשון שסע..(יותר סביר..)
שמואל א טו33 : " ויאמר שמואל כאשר שכלה נשים חרבך כן תשכל מנשים אמך וישסף שמואל את אגג לפני ה' בגלגל "

--

שופטים ג16 : " ויעש לו אהוד חרב ולה שני פיות גמד ארכה ויחגר אותה מתחת למדיו על ירך ימינו "
גומד (אורכה) אולי הכוונה לזרת (מידת אורך - מהזרת עד האגודל כשהיד פתוחה)
בערבית מידת הזרת נקראת שיבר
וזה מזכיר את השבריה – חרב קטנה..

תגובות