הכתב הכנעני הקדום = דעץ = רעץ = ליבונאה

קוד: הכתב הכנעני הקדום בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

 בתלמוד יש מחלוקת האם התורה ניתנה בכתב עברי עתיק (כמו הכתב בתורה של השומרונים (כותים), או בכתב אשורי (הכתב של היום).

 לכתב העברי העתיק הם קוראים רעץ / דעץ וליבונאה.

 עד היום אף אחד לא יודע מה המשמעות והמקור של המילים,  יש כל מיני השערות ואין בטחון שהן נכונות.

 לדעתי דעץ / רעץ זה שיבוש של בעץ = עבץ = אבץ (בדיל) = לבן = ליבונאה.

 בינתיים אין לי רעיון מספיק טוב מדוע הוא נקרא כך,  אבל אולי יש קשר לעיר החשובה ערד (= ארד = ברונזה = בדיל (אבץ) ונחושת)

 במדבר כא א : וישמע הכנעני מלך ערד

 דהינו כתב כנעני = ערד = ברונזה (אבץ/בדיל + נחושת) = אבץ = לבן = ליבונאה.

 (השם ארד לברונזה נחשב למלה מחודשת, אבל לדעתי זה שם עתיק הרבה יותר).

תגובות